32. Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland laat ons volgens beeldhouwer en archeoloog Wim Boman ‘waarden zien zoals die door tientallen eeuwen evolutie heen worden aangereikt.’

Landschap Zuid-Kennemerland

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Zuid-Kennemerland is de strook land langs de Noordzeeduinen, lopend vanaf de grens met Zuid-Holland tot aan het Noorzeekanaal. Het bestaat uit restanten van strandwallen en open (strand)vlakten. Landinwaarts, richting Haarlem, lopen de duinen over in bosrijke en kleinere open gebieden. Er zijn ook oude buitenplaatsen te vinden.

Veel mensen racen erdoorheen op weg naar een dagje strand. Zo niet beeldhouwer Wim Bosman. Hij trekt graag juist lángs de Noord-Hollandse duinen, op zoek naar de mooiste stukjes grond. “Ik zet mij vol overgave in voor het landschap waar ik nu voor sta, al was het alleen al omdat ik in dat landschap mag leven.”

Vruchtbare grond

En leven, dat geeft het Bijzonder Provinciaal Landschap Zuid-Kennemerland volop. Of sterker: het maakt het mogelijk. De duinenrij in het westen beschermt het laagland - gemeenten als Heemstede, Haarlem en Santpoort - en filtert het drinkwater voor miljoenen mensen. 

De vruchtbare grond van de ‘duinzoom’ wordt intensief gebruikt door bollentelers. En zorgt voor een bosrijke omgeving waarin het fijn toeven is. Bloemendaal, Aerdenhout, het leven is goed in Zuid-Kennemerland. 

Schatkamer

Bosman ziet vooral poëzie in het gebied. “Het is het zand uit de Noordzee, ontelbare fragmenten van weggespoelde oudere gebergten, vanuit het Noordzeestrand landinwaarts geblazen, bijeengehouden door regenwater. Water dat bomen en planten, dieren én ons mensen te drinken geeft.”

Het is volgens Wim niet alleen maar mooie natuur en de werking van de zee in Zuid-Kennemerland. “Het gebied is een openlijk zichtbare en beleefbare schuilplaats van zowel levende als ‘dode’ natuur,” vertelt hij. “Het geeft de optimale ruimtelijke ervaring, en is tegelijk de schatkamer van wat de mens met deze potentie heeft gedaan.” 

Stem nu op jouw favoriete landschap

Wat vind jij, is Zuid-Kennemerland het meest Bijzondere Landschap van Noord-Holland? Stem dan nu en maak kans op een overnachting in de natuur!

Stem