Kennemerlijn

De Kennemerlijn is de spoorlijn van Haarlem, via Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemskerk, naar Uitgeest.

De gemeenten langs de Kennemerlijn en de provincie Noord-Holland werken samen om stationsomgevingen langs deze corridor te versterken en in samenhang te ontwikkelen. Met als doel de ruimte rondom stations en van het openbaarvervoersnetwerk beter te benutten. De provincie geeft de gemeenten hierbij ondersteuning.

Corridordialoog met omgeving

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de ontwikkeling van stationsomgevingen langs de Kennemerlijn werd gebruik gemaakt van de ‘Corridordialoog’.

Hierin verkent een breed gezelschap van lokale partijen samen de opgaven en mogelijke oplossingen en vertaalt deze vervolgens naar concrete acties voor de stationsomgevingen. In deze aanpak worden samenwerkingsverbanden gesmeed en worden de maatregelen uiteindelijk gezamenlijk uitgevoerd.