Verkenningen NH2050

Met de Verkenningen NH2050 is de eerste fase om tot de Omgevingsvisie NH2050 te komen afgerond.

Tien grote vraagstukken, die voortkomen uit de trends en ontwikkelingen én hun mogelijke effecten staan beschreven in Verkenningen NH2050 en de digitale verkorte versie. In deze eerste fase hebben we nog geen keuzes gemaakt, maar zijn we op verkenning gegaan. Welke trends en ontwikkelingen komen op ons af? Welke opgaven komen daaruit voort voor Noord-Holland? Verkenningen NH2050 brengt deze zo feitelijk mogelijk in beeld. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen die betrokken is bij de leefomgeving in Noord-Holland. Het is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het verdere participatieproces rondom de Omgevingsvisie NH2050.

Duurzame ontwikkeling

In de Omgevingsvisie NH2050 staat duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal. We gaan daarbij uit van een benadering dat de leefomgeving de basis is, een samenleving wensen en behoeften heeft en de leefomgeving gebruikt voor ruimtelijk- economische ontwikkelingen.

De ontwikkelingen die op ons afkomen gaan ons allemaal aan. Of het nu gaat om de effecten van klimaatverandering, de gevolgen van de vergrijzing of de impact van digitale technologie. Daarom is bij de totstandkoming van de Verkenningen NH2050 nadrukkelijk de samenwerking gezocht met mensen uit de wetenschap en met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

schema NH2050

Koersfase

In de volgende fase, de Koers, maken we keuzes ten aanzien van de opgaven en dilemma’s die voortkomen uit de Verkenningen NH2050. Onderdeel hiervan is een breed participatieproces met zowel professionals als inwoners van Noord-Holland.