Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert eerder over ruimtelijke plannen

(17 november 2020)

De onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gaat met de komst van de nieuwe Omgevingsverordening vaker vooraf meedenken over ruimtelijke plannen.

De Omgevingswet vereist een nieuwe werkwijze waarbij partijen in een vroegtijdig stadium van planvorming met elkaar in gesprek gaan. Aan het begin van het ontwikkelingsproces zijn de meeste keuzes te maken.

Tot nu toe toetste de commissie vaak pas op ruimtelijke kwaliteit als een plan al in een verder gevorderd stadium was. De ARO kan gemeenten, waterschappen en de provincie bijstaan met raad en advies over de toegevoegde waarde van een plan voor het landschap. Het team kan daarbij ook adviseren over de locatiekeuze, een (stedenbouwkundig) programma van eisen, omgevingsplan of een beeldkwaliteitsplan.

Daarnaast verandert de samenstelling van de commissie. In oktober zijn we gestart met het versterken van het team adviseurs met specifieke expertise op het gebied van onder meer biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire landbouw. De ARO krijgt met ingang van december ook een nieuwe, onafhankelijke voorzitter: Han ter Heegde, burgemeester gemeente Gooise Meren.

Voor adviesaanvragen kunt u mailen met de secretaris van de ARO via heldenj@noord-holland.nl. Lees meer over de ARO op de website.

Uitgelicht