75% versie concept-Omgevingsverordening NH2022

(04 mei 2021)

In januari 2021 vroeg de provincie belangenorganisaties, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten om inhoudelijk te reageren op de Concept-omgevingsverordening NH2022. Het ging om de 75%-versie van de verordening waar de provincie toen nog volop aan werkte. In totaal verstuurden, voor de deadline van 19 maart, 40 organisaties een reactie. Alle binnengekomen reacties worden verzameld en er komt een algemene (gebundelde) reactie vanuit de provincie. Een deel van de reacties zijn meegenomen in het ontwerp dat vanaf eind april 2021 ter inzage ligt.

Uitgelicht

Documenten (75% versie)