Grootse bijeenkomst Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet in voorjaar 2019 is een wezenlijk andere benadering van de leefomgeving. De rollen van de overheid en de burger zullen ingrijpend veranderen. Hoe precies, dat is nog niet duidelijk. Op 19 januari 2017 vond een grote bijeenkomst plaats in het AFAS stadion in Alkmaar, waar verschillende partijen, zoals gemeenten, provincie, brancheorganisaties en ondernemers, van gedachten wisselden over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst gingen zij met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor het (samen)werken met de nieuwe Omgevingswet. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen binnenkort gedeeld worden op deze website.

Forum bijeenkomst

Ook kunt u via ons forum verder praten over de ontwikkelingen rond de invoering van de Omgevingswet.

Uitgelicht