Planning Omgevingsverordening NH 2020 en 2022

Het Kabinet besloot in mei 2021 om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland. Om te voldoen aan de Omgevingswet werkte de provincie aan de Omgevingsverordening NH2022. Nu de wet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van verordening NH2022 ook uitgesteld en blijft de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 langer van kracht. Deze wordt aangepast om de RES’en leidend te laten zijn voor het onderdeel wind op land. 

Aan het einde van de zomerperiode 2021 besluiten Gedeputeerde Staten hoe de exacte planning er verder uit zal zien. Op hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

  Gedeeltelijk gewijzigde OVNH 2020     OVNH 2022
Besluit Gedeputeerde Staten Einde zomer 2021 6 april 2021
Terinzagelegging wijzigingen  Oktober-november 2021 27 april 2021 – 18 juni 2021
Besluit naar aanleiding van reacties terinzagelegging Januari 2022 Januari 2022
Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat 7 februari 2022 7 februari 2022
Besluit Provinciale Staten 7 maart 2022 7 maart 2022
In werking treden Medio maart/ 1 april 2022 1 juli 2022


 

 

Uitgelicht