Interview Marco Wiesehahn, Statenlid VVD, Noord-Holland

Ik ben echt wekelijks buiten in het groen. Ik ben een geboren Amsterdammer maar woon sinds 2013 in Haarlem. Ik ben daarom vaak te vinden in de Kennemerduinen om lekker een stuk te fietsen of te zwemmen in één van de bijzondere duinmeertjes die dit natuurgebied rijk is. Maar ik ga ook met vrienden of mijn familie naar festivals in het groen.

Deze zomer hebben we bijvoorbeeld nog een fantastische dag gehad in het Amsterdamse bos bij “A day at the park”.  Er worden echt veel mooie evenementen georganiseerd in het Noord-Hollandse recreatiegebieden waar ik graag zo nu en dan ga kijken.

Als geboren Amsterdammer kan ik uit ervaring spreken dat het groen in en om de stad, Amsterdammers de kans biedt even aan het jachtige leven van alledag te ontsnappen. Die ruimte is erg belangrijk om je weer op te kunnen laden voor een nieuwe werkweek. En die ontspanning kan voor iedere Amsterdammer weer anders zijn. Fietsen, wandelen, hardlopen, een paar uurtjes vissen langs de Amstel of een bezoek aan een gezellig festival in het Twiske. Het kan allemaal en dat maakt Amsterdam ook tot een echt leefbare creatieve metropool. 

Maar er zijn natuurlijk meer plekken in de provincie waar ik op gesteld ben. Er zijn 2 recreatieplekken die er uitschieten. Enerzijds het recreatiegebied Spaarnwoude met de Veerplas in Haarlem, omdat het voor Haarlemmers een heerlijke groene uitlaatklep biedt. Anderzijds voel ik me vanwege mijn Amsterdamse jaren erg verbonden met het groengebied Amstelland. Ik denk met plezier terug aan het fietsen of hardlopen langs de Amstel en soms mijmer ik over vroeger, toen we een lekker broodje kroket aten met opa en oma op één van de terrassen van Ouderkerk. Dat blijft je wel bij, ja. 

Vanuit mijn rol als Statenlid kijk ik ook met andere ogen naar de recreatiegebieden. Bijvoorbeeld over het beheer en onderhoud. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Veel Noord-Hollanders staan daar niet bij stil en dat is ook logisch. Maar omdat het, zeker in de metropoolregio Amsterdam, om schaarse grond en ook veel geld gaat, zijn er veel belangen mee gemoeid. Het recreatieschap zorgt voor een gedeelde bestuurlijke afweging van die belangen. De huidige structuur van recreatieschappen is daarbij wat de VVD Noord-Holland betreft zeker niet heilig. We zijn structureel op zoek naar betere modellen om alle recreatiegebieden zo zelfredzaam mogelijk te maken. Daarbij vindt de VVD dat ook goed gekeken moet worden naar kansen om de bestuurlijke synergie te bevorderen. Dat kan kosten besparen en de slagvaardigheid vergroten.    

Het beheer en onderhoud van alle recreatiegebieden in Noord-Holland kost dus veel geld. Dat is op zichzelf geen probleem zolang het maximale gedaan wordt om het beheer en onderhoud te bekostigen uit de revenuen van het betreffende recreatiegebied. Dat is nu helaas niet zo. Er moet steeds overheidsgeld bij. En dat terwijl commerciële kansen voor ondernemers nu nog te vaak stuklopen op ontbrekend bestuurlijk draagvlak of onduidelijke natuurregelgeving. De conferentie moet wat de VVD Nood-Holland betreft, helpen om bij alle raden en Staten de urgentie te agenderen de juiste balans te vinden tussen natuur, recreatie en ondernemerschap zodat we tot duurzaam financieel gezonde recreatiegebieden kunnen komen.

Voor alle raadsleden die portefeuilles beheren die raken aan recreatie, toerisme, landbouw en natuur is deze conferentie goed om bij te wonen. Het gaat om belangrijke groengebieden die jaarlijks voor meer dan 5 miljoen mensen ruimte voor ontspanning bieden. Uiteraard is er ruimte voor groei en dus is het goed om samen, vanuit de verschillende disciplines en uit de verschillende regio’s te kijken naar waar kansen liggen. Kansen voor recreatie en toerisme, maar ook kansen voor natuurontwikkeling.

Marco Wiesehahn
 Marco Wiesenhahn

Sinds 2015 Statenlid voor de VVD in Noord-Holland

Uitgelicht