100 jaar Zeeweg

Op 25 juni is het precies 100 jaar geleden dat de Zeeweg werd geopend. De Zeeweg was de eerste vierbaans autoweg in Europa en werd aangelegd naar het voorbeeld van een Amerikaanse Parkway. Daarmee konden bezoekers op weg naar zee al van het unieke duinlandschap genieten.

100 jaar Zeeweg

Activiteiten

Samen met de gemeente Bloemendaal, de provincie Noord-Holland en inwoners besteedt Stichting Ons Bloemendaal aandacht aan dit bijzondere jubileum.
Gedurende het hele strandseizoen 2021 wordt langs de Zeeweg met vlaggen de aandacht gevestigd op het 100-jarig bestaan van de Zeeweg. Bij de Reddingsbrigade Bloemendaal staat een grote verlichte 100 en de 100 jaar Zeeweg-vlaggen hangen daar, net als bij vele strandpaviljoens.

Op de website van de gemeente Bloemendaal staat een overzicht van alle activiteiten. Voor alle programmaonderdelen geldt dat de dan actuele coronamaatregelen in acht worden genomen. Het programma kan daarom wijzigen.

Zeeweg in vroeger tijden

De rol van de provincie bij de Zeeweg

De Zeeweg is in 1921 aangelegd door de gemeente Bloemendaal. Landschapsarchitect Leonard Springer heeft deze weg meanderend door het duinlandschap ontworpen. De provincie Noord-Holland is sinds 1993 beheerder van de Zeeweg (N200) en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.  In 2016 is voor het laatst groot onderhoud uitgevoerd, waarbij kleine verbeteringen zijn doorgevoerd voor de verkeersveiligheid. Zo is de toegang naar recreatiemeer ’t Wed aangepast, is er een aantal onveilige parkeerplaatsen weggehaald en is de middengeleider bij uitritten op het zuidelijke fietspad is verwijderd.

Het bermbeheer langs de Zeeweg is een voorbeeld van hoe de provincie tegenwoordig de bermen onderhoudt. De bermen worden ecologisch beheerd en slechts 2 keer per jaar gemaaid. De natuurlijke duinflora krijgt hierdoor de kans om prachtig te bloeien.

Natuurbrug Zeepoort

In 2017 is de Natuurbrug Zeepoort officieel geopend. Deze brug is 1 van de 3 natuurbruggen die het unieke natuurgebied van de Kennemerduinen weer tot een aaneengesloten geheel maakt; 7.000 hectare aaneengesloten natuur van Noordwijk tot IJmuiden. 
Dankzij de brug hebben planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden. De ribbelstructuur onder de brug refereert aan het ribbelpatroon dat bij eb zichtbaar is op het strand. Van een afstand doet de brug denken aan een zeemeeuw.
 

Uitgelicht