Aanbesteding

Na het vaststellen van de ontwerp bestemmingsplannen in de gemeenteraden van Heiloo en Castricum is de volgende stap het kiezen van de aannemer. Het doel is om de beste aannemer voor de uitvoering van de opdracht te selecteren. Vanwege de hoogte van het investeringsbedrag en omdat wij als overheid gebonden zijn aan aanbestedingsregels, gebeurt dit via een Europese aanbestedingsprocedure. We doen deze procedure in twee stappen.

Eerst is er de aankondiging van het werk en start van de preselectie, op het digitaal aanbestedingsplatform TenderNed, waarna alle geïnteresseerde aannemers zich kunnen aanmelden. We selecteren daaruit de vijf meest geschikte aannemers op basis van vooraf gestelde criteria.

Zij krijgen vervolgens de inschrijvingsleidraad en het contract toegestuurd. In de inschrijvingsleidraad staat wat wij van de aannemers verlangen tijdens de aanbestedingsprocedure en in het contract staat welke eisen wij stellen aan het werk. Op basis hiervan maken de aannemers een plan van aanpak en bepalen ze een aanbiedingsprijs.

Omdat wij de beste aannemer willen, beoordelen wij niet alleen de aanbiedingsprijs maar ook de kwaliteit. De aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding wint de aanbesteding en mag de aansluiting op de A9 gaan realiseren. We verwachten rond augustus 2018 bekend te maken welke aannemer deze opdracht krijgt.
 

Leefgebied Noordse Woelmuis

 

Uitgelicht