Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraden van Heiloo en Castricum stemmen in met de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo. Een meerderheid in de raad vindt de aansluiting A9 belangrijk om de bereikbaarheid van Heiloo, Castricum en omgeving te behouden.

Verschillende insprekers en gemeenteraadsleden uitten hun zorgen over de gevolgen voor de financiële situatie van Heiloo, de verkeerssituatie in het dorp en de natuur. Het college gaf aan dat gesprekken met belanghebbenden blijven doorgaan. Eind oktober heeft de maatschappelijke denktank weer over het verkeersplan gesproken. Leden van het projectteam maken ook afspraken met natuurorganisaties. De financiën komen aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling later dit jaar.

Na de publicatie van het bestemmingsplan, eind november 2017, is het gedurende 6 weken mogelijk beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp bestemmingsplan kunnen dit doen.

Trac� aansluiting A9

Uitgelicht