Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie

Om de nieuwe aansluiting op de A9 aan te kunnen leggen, is het nodig om grond van diverse partijen te verwerven. De afgelopen jaren is door de gemeente Heiloo intensief onderhandeld met eigenaren en pachters in het gebied over een vrijwillige kavelruil. Het resultaat is nu dat er overeenstemming bereikt is tussen de gemeente, provincie en de grondeigenaren. Op 7 december 2017 is de kavelruilovereenkomst ondertekend. In de kavelruil hebben 15 partijen zich aan elkaar verbonden en hebben zij ruim 73 hectare grond met elkaar geruild. Naast de grond voor de weg, is ook 5,5 hectare bestemd voor natuurcompensatie.

De kavelruil zorgt ook voor een aanzienlijke verbetering van de agrarische structuur. Boeren met landbouwgrond op afstand van de boerderij ruilen bijvoorbeeld met grond dat dichtbij hun boerderij ligt. Zo is er minder versnippering van de grond die bewerkt moet worden; er zijn meer aaneengesloten percelen. Een groot voordeel daarvan is dat er veel minder landbouwverkeer zal zijn. En dat was een van de doelstellingen.

Op dit moment voeren vertegenwoordigers van Landschap Noord-Holland, Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, Vogelwerkgroep Alkmaar, de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland overleg over de compensatie voor weidevogels met andere grondeigenaren. Doel van deze gesprekken is om ook voldoende grond voor weidevogelcompensatie te realiseren.

hshs

 

Uitgelicht