Planning

Begin 2021 is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor de aansluiting op de A9 in procedure gebracht. Deze procedure is stilgelegd omdat de Raad van State begin september 2021 het bestemmingsplan Zandzoom heeft vernietigd.

Door dit bestemmingsplan Zandzoom werd duidelijk dat er iets moet gebeuren aan het verkeersbeleid en de verkeersmaatregelen. De gemeenten onderzochten wat de impact van alle ontwikkelingen – waaronder die van de Aansluiting op de A9 - is op het verkeer. Lees hierover op de website van gemeente Heiloo.

Uit deze onderzoeken van de gemeente Heiloo blijkt dat een aansluiting A9 nodig is om de verkeersdruk in Heiloo en omliggende gemeente te verlagen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de loop van 2023 in de gemeente Heiloo ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

 

Uitgelicht