Planning

Om de aansluiting met de A9 mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen in zowel gemeente Heiloo als gemeente Castricum. Begin 2021 is de procedure gestart en er zijn zienswijzen ingediend op het plan. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraden van Heiloo en Castricum het bestemmingsplan en de zienswijzen behandelen. Dit heeft te maken met bestemmingsplan Zandzoom. Begin september 2021 heeft de Raad van State dit bestemmingsplan vernietigd. De gemeenten onderzoeken momenteel wat de gevolgen van deze uitspraak kunnen zijn voor de Aansluiting A9.  

 

 

 

 

Uitgelicht