Planning

De planning van de werkzaamheden voor de aanleg van de aansluiting op de A9 bij Heiloo is sterk afhankelijk van - nog te nemen - besluiten in ruimtelijke procedures zoals grondverwerving en aanpassing van het bestemmingsplan.

Daarnaast is de planning ook sterk afhankelijk van de uitspraak van Raad van State over de nieuwe Aerius-berekening én de ecologische beoordeling die aantonen dat projecteffecten als gevolg van het bestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo op Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. De Raad van State heeft op 11 september de bestemmingsplannen vernietigd. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Uitgelicht