Planning

Nu het besluit over de extra kosten is genomen, is de volgende stap het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen. Naar verwachting liggen de plannen in de eerste helft van 2021 ter inzage.

Uitgelicht