Samenwerking

De provincie Noord-Holland, gemeente Aalsmeer, Vervoerregio Amsterdam, Greenpark Aalsmeer en Royal FloraHolland (mede namens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten ) werken sinds 2011 samen om de regio Aalsmeer beter bereikbaar te maken. Dit houdt onder meer een snellere busverbinding in en een veilige oversteekplaats aan de Legmeerdijk.

Partijen hebben in het bijzonder gekeken naar mogelijkheden voor een extra in- en uitgang van Royal FloraHolland, alvast inspelend op de te verwachten verkeersdruk op de Legmeerdijk en de N201.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de overeengekomen maatregelen. Er komt een extra uitgang aan de achterzijde: van Royal FloraHolland langs de Middenweg naar de N201. Deze wordt in opdracht van de gemeente Aalsmeer aangelegd.
Daarnaast komt in opdracht van de provincie Noord-Holland een extra ingang: vanaf de N231(Legmeerdijk) naar het terrein van Royal FloraHolland.

Het budget voor zowel de uitgang als de ingang is beschikbaar gesteld door het Rijk en de regionale partijen Royal FloraHolland, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Het beleid van de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Aalsmeer en de provincie Noord-Holland is erop gericht het Openbaar Vervoer (OV) sterk te verbeteren en uit te breiden. Voor de bereikbaarheid van Aalsmeer en Kudelstaart naar Amstelveen en Amsterdam werken de betrokken partijen samen aan een grotere rol voor het openbaar vervoer. De ambitie is om de busverbinding in de noord-zuidrichting v.v. op te waarderen naar een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding. De huidige lijn 172, een van de drukste lijnen in de regio, krijgt daarmee een R-net status.

De aanleg van een R-net halte ter hoogte van Royal FloraHolland past binnen deze ambitie.

Uitgelicht