Cruquiusbrug in Beeld

De provincie Noord-Holland betrekt de omgeving graag bij de plannen voor de nieuwe Cruquiusbrug. Speciaal daarvoor is eind 2018 het interactief platform 'Cruquiusbrug in beeld' ontwikkeld. De provincie zette dit platform op om ideeën en wensen in kaart te brengen en om een realistisch beeld te krijgen van wat de bewoners, bedrijven, weggebruikers en andere geïnteresseerden vinden van het project Cruquiusbrug (N201). Iedereen kon tot eind december 2018 op dit platform suggesties geven voor het ontwerp van de nieuwe, duurzame brug. Ruim 100 inzendingen kwamen binnen. Eind april 2019 zijn de indieners van een terugkoppeling voorzien.

Onder de 100 inzendingen zaten veel constructieve reacties. Zo vroegen mensen zich af waarom de provincie niet heeft gekozen voor een aquaduct en gaven ze suggesties voor materiaalgebruik zoals Super Duplex staal. Het overgrote deel van de inzendingen kwam van fietsers en vaarweggebruikers, waaronder roeiers.

De belangrijke thema’s die uit de inzendingen naar voren kwamen zijn veiligheid, doorstroming van zowel weg- als vaarwegverkeer en de vormgeving van de brug. Over het algemeen bleek uit de reacties dat men positief is over het Cruquiusbrugproject.

Fietsveiligheid

De positieve houding over de nieuwe Cruquiusbrug komt onder meer door de maatregelen die getroffen worden voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Zo komt er op de nieuwe brug (richting Heemstede) een breed fietspad, fysiek gescheiden van de autorijbaan. Aan de Haarlemmermeerzijde wil de provincie een fietsonderdoorgang maken waardoor fietsers veilig kunnen oversteken naar de juiste kant van de weg.

Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen

Tussen de inzendingen kwam een aantal keer de vraag terug waarom er niet gekozen is voor een aquaduct. Een aquaduct is een kansrijke lange-termijnoplossing die de provincie niet onmogelijk wil maken in de toekomst. Daarom is nu gekozen voor een brug die IFD wordt gebouwd: Industrieel, Flexibel en Demontabel en op een andere plek relatief eenvoudig hergebruikt kan worden. Een aquaduct is nu niet mogelijk omdat enkel de oostelijke brug (richting Heemstede) vervangen wordt. Als ook de westelijke brug (richting Hoofddorp) aan vervanging toe is kan een aquaduct overwogen worden.

Energie opwekken

De provincie heeft de ambitie om de brug minimaal energieneutraal te maken. Dat betekent dat de brug net zoveel energie opwekt als dat de brug verbruikt. 2 inzendingen waren gericht op deze ambitie. Zo werd er voorgesteld om energie op te wekken bij het sluiten van de brug en om de brug te bekleden met zonnepanelen. De provincie heeft tijdens de aanbesteding deze ambities en mogelijke oplossingen meegegeven aan de markt. Zij mogen vervolgens zelf met oplossingen komen voor lokale energieopwekking.

 

 


 

 

Uitgelicht