Nieuwsbrief Duinpolderweg

 • nieuwsbrief april 2019

 • Planning besluitvorming Duinpolderweg

  (24 mei 2018)

  De afgelopen maanden hebben wij steeds gecommuniceerd dat medio 2018 wordt besloten over een definitief voorkeursalternatief. Inmiddels zijn de voorlopige data voor de besprekingen in de Statencommissies van ZH en NH bekend uitgaande van een GS-besluit eind juni aanstaande. De data zijn 3, 5 en 19 september. Na het GS-besluit is de Nota van Beantwoording een dag later openbaar en beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland. In dit artikel nemen we het proces van besluitvorming met u door.

 • Werkbezoek statenleden 20 april 20-18

  (23 mei 2018)

  Leden van de Statencommissies van Zuid- en Noord-Holland hebben op 20 april een werkbezoek gebracht aan het gebied rondom Hillegom waar het voorlopig voorkeursalternatief voor de verbinding Duinpolderweg is geprojecteerd. De griffie van Zuid-Holland organiseerde het werkbezoek, dat bestond uit een rondrit en een ontmoeting met belangengroepen.

Uitgelicht