Bereikbaarheid grootste uitdaging voor Keukenhof-directeur Bart Siemerink

De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vormen een bijzonder gebied met een grote aantrekkingskracht op (innovatieve) bedrijven en nieuwe bewoners. Schiphol trekt miljoenen passagiers, er is intensieve handel in bloembollen en veel toeristen komen voor de prachtige zee, duinen, bollen, polder en plassen. Volop potentie dus, maar ook knelpunten voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In deze nieuwsbrief belichten we de kwaliteiten van het gebied steeds vanuit een andere invalshoek. Deze keer is het de beurt aan Keukenhof.

Bart Siemerink
Bart Siemerink, directeur Keukenhof

Als je het terrein van Keukenhof komt oprijden, springt niet alleen het splinternieuwe kantoorgebouw in het oog, het is vooral de enorme parkeerplaats die indruk maakt. Keukenhof investeerde afgelopen jaren miljoenen euro’s in een parkeergelegenheid waar niet alleen meer auto’s kunnen staan, maar waar ook de laan naar de provinciale weg is verlengd. Die investering was volgens directeur Bart Siemerink broodnodig om de doorstroming op de aangrenzende provinciale weg niet verder onder druk te zetten. 

Siemerink: “In de oude situatie zorgden auto’s die ons parkeerterrein op wilden rijden op drukke dagen soms voor opstoppingen. Die buffering van auto’s die een parkeerplek zoeken vindt nu vooral op ons terrein plaats. De langere oprijlaan biedt daar de ruimte voor.” 

Ontwikkeling

De maatregel past bij de ontwikkeling die Keukenhof in zijn 68-jarige bestaan heeft doorlopen. De connectie die het bedrijf met de Bollenstreek heeft zal altijd blijven, aldus Siemerink. De status van regionaal bedrijf is het echter wel ontgroeid. “Het afgelopen jaar zijn er vanuit binnen- en buitenland in slechts acht weken tijd 1,4 miljoen bezoekers naar ons toegekomen. De telers waarmee we werken komen uit heel Nederland. We zijn de etalage voor de Nederlandse sierteeltsector.” 

We moeten er rekening mee houden dat het aantal bezoekers de komende jaren verder zal stijgen, volgens Siemerink: “De laatste jaren komen steeds meer toeristen uit China. Met onze producten en dienstverlening proberen we daarop aan te sluiten. Verder zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe teelttechnieken of manieren om nog duurzamer te werken. Ook buiten het seizoen hebben we standaard 75 tot 100 mensen aan het werk. Rooien, grondbewerking, onderhoud, het ontwerpen van nieuwe velden, daar alleen al ben je het hele jaar mee bezig.” 

man plant bollen
Bollen planten in het mooiste lentepark ter wereld

Bereikbaarheid

Genoeg uitdagingen dus, maar de meest urgente uitdaging is bereikbaarheid. Siemerink constateert met grote zorg dat het wegennet al lang niet meer is berekend op het huidige aantal weggebruikers. “Wij proberen daar zelf iets aan te doen door de investering in de nieuwe parkeergelegenheid. Daarnaast hebben we met Arriva en de NS afspraken gemaakt waarmee zij aantrekkelijke combi-tickets aan hun klanten kunnen bieden. Met succes, want 20% van onze bezoekers komt met het openbaar vervoer.” 

Dat neemt niet weg dat ook het aantal bezoekers dat voor de auto kiest flink is gegroeid de afgelopen jaren. Van 100.000 auto’s in een seizoen een paar jaar geleden naar 175.000 auto’s afgelopen jaar. “Vooral de wegen vanaf de A4 lopen vast. 80 procent van onze bezoekers komt uit het buitenland. Dat zorgt op die wegen voor enorm veel busverkeer.”

Keukenhof

Uitzicht

De problemen met de doorstroming doen zich overigens niet alleen voor tijdens het Keukenhof-seizoen. Siemerink: “We hebben vanuit dit kantoor uitzicht op de N208. Wij zien dus met eigen ogen dat het elke ochtend en avond vast loopt, het hele jaar door. De plannen voor extra woningbouw in het gebied zorgen voor extra drukte in de nabije toekomst.” 

Dat er snel iets gedaan moet worden om de infrastructuur in het gebied te verbeteren staat volgens de directeur vast. “Dat hoeven geen ingrijpende maatregelen te zijn. Denk aan het aanleggen van een doelgroepenstrook op de weg waar alleen vrachtwagens en bussen gebruik van kunnen maken.” 

Een rondweg in de Bollenstreek is wat Siemerink betreft ook een goede oplossing. “We hebben een goede noord-zuidverbinding in de Bollenstreek. N206, A4, A44, dat gaat allemaal prima. De oost-westverbinding, daar ligt het probleem. Zo kun je van de N207 en N208 niet naar de N206. Om dat probleem op te lossen hoef je alleen maar een verbindingsweg te maken. Zo ontstaat een rondweg die naar mijn verwachting een heel positief effect heeft op de doorstroming.”

De politiek is volgens Siemerink nu aan zet om op korte termijn keuzes te maken. “Niet op postzegelniveau, maar kijkend naar het hele bollengebied.”

Uitgelicht