“Kies de beste oplossing voor noordelijke ontsluiting”

Met de Keukenhof heeft Lisse een van de grootste publiekstrekkers van Europa binnen haar grenzen. Niet raar dus, dat ‘bereikbaarheid’ een belangrijk thema is voor deze gemeente. Maar er speelt meer op dat gebied. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis vertelt.

Evert Jan Nieuwenhuis
Evert Jan Nieuwenhuis, wethouder Verkeer en Infrastructuur, Lisse

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse is duidelijk als het gaat om ‘bereikbaarheid’: “Dat is een belangrijk aandachtspunt voor onze gemeente. In deze regio lopen de verbindingswegen van oudsher vooral noord-zuid, en weinig oost-west. Wegen en bruggen die eigenlijk zijn aangelegd voor lokaal verkeer, worden daardoor overbelast. Dat geeft soms files, maar dat vind ik eigenlijk niet eens het belangrijkste. Het levert vooral gevaarlijke situaties op, bijvoorbeeld op plekken waar vrachtverkeer en fietsers de smalle weg delen. Bereikbaarheid heeft voor mij dan ook alles te maken met leefbaarheid en verkeersveiligheid.”

Keukenhof

Wie ‘Lisse’ zegt, zegt ‘Keukenhof’. Het aantal bezoekers van die bloemen- en bollenshow is de laatste jaren gegroeid van zo’n 800.000 per jaar naar 1,4 miljoen. Bijna een verdubbeling dus. Dat is iets om trots op te zijn, maar ook een forse uitdaging om de infrastructuur goed op orde te houden. ”We zijn daarover in gesprek met de Keukenhof en met onze buurgemeenten. Wij kijken niet alleen naar autoverkeer, maar ook naar andere opties, zoals openbaar vervoer. Daar valt nog winst te behalen.”

Dubbeldorpen

Nieuwenhuis wijst erop dat bereikbaarheid niet alleen een aandachtspunt is tijdens de maanden dat de bollen bloeien. “Ook in de andere maanden van het jaar zien we knelpunten. Dat geldt met name voor de Lisserbrug. Die is aan de grenzen van zijn capaciteit. Rond Lisserbroek wordt echter de komende jaren gebouwd: zowel aan de noord- als de zuidkant van het dorp komt een nieuwe woonwijk. Lisse en Lisserbroek worden ‘dubbeldorpen’. Het inwonertal van Lisserbroek kan verdrievoudigen. Dan zullen we echt iets moeten doen aan de verkeersstromen.”

MER-studie

Met dat knelpunt in het achterhoofd is Nieuwenhuis benieuwd wat de MER-studie oplevert die nu voor de Duinpolderweg-alternatieven wordt uitgevoerd. “Een aantal alternatieven ligt in de buurt van Lisse. Dat ben ik blij mee. Als die gunstig uit de studie komen, kan dat ons helpen.” Toch heeft Nieuwenhuis geen voorkeur voor een specifiek alternatief. “Voor mij is het simpel: de MER zal aangeven wat het beste alternatief is. En de beste oplossing voor de streek moet gekozen worden. Ook als dat misschien niet de meest gunstige oplossing is voor Lisse.”

Noordelijke ontsluiting

Nieuwenhuis twijfelt niet over het MER-onderzoek naar de Duinpolderweg. “Nut en noodzaak van een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek staan voor mij als een paal boven water. Sterker nog: die optie wordt al jaren genoemd  als de ‘noordelijke ontsluiting Greenport’, bijvoorbeeld in het RIF, het Regionaal Investeringsfonds. En we stoppen er geld in: net als andere Bollenstreek-gemeenten betaalt Lisse aan het RIF, zo’n 410.000 euro per jaar. Dat doen we niet voor niks. Die noordelijke ontsluiting is belangrijk. Of dat de Duinpolderweg moet zijn, weet ik niet. Ik ben geen verkeerskundige. Daarom ben ik juist blij dat er nu zo veel alternatieven worden onderzocht in de MER.”

Beste oplossing

Eind 2017 zal duidelijk zijn welk alternatief de voorkeur heeft. Nieuwenhuis: “Het is goed als er straks knopen worden doorgehakt. En, zoals ik al zei, het gaat om de beste oplossing voor de streek. Als de voorkeursvariant iets doet voor de knelpunten in Lisse, is dat natuurlijk goed. Maar als een van de andere alternatieven beter blijkt voor de streek, vind ik dat ook prima. Maar dan zullen Lisse en Haarlemmermeer nog steeds maatregelen moeten nemen voor lokale knelpunten, zoals de Lisserbrug.”

Niet vooruit lopen

Nieuwenhuis kan zich wel voorstellen dat er niet in een keer een heel traject wordt aangepakt. “Misschien is een gefaseerde aanpak wel goed. Op sommige plekken kan een ‘bescheiden’ aanpassing misschien al knelpunten oplossen. Ik kan me voorstellen dat je eerst kijkt wat zo’n aanpassing doet met verkeersstromen, en pas in een volgende fase eventueel verder gaat.” Maar Nieuwenhuis wil niet op de zaken vooruit lopen. “We moeten nu eerst de MER afwachten. Geef dat een kans; dan bestuderen we na de zomer wel de uitkomsten van de MER.” 

Uitgelicht