Vervolgstappen

Naar verwachting is het MER-onderzoek in het najaar van 2017 technisch afgerond. Op basis daarvan komen de provincies Zuid- en Noord-Holland met een voorstel voor een voorkeursalternatief. De concept-MER en het voorlopige voorkeursalternatief worden eind 2017 gepubliceerd.

Daarna kunt u een zienswijze indienen via de formele inspraakprocedure en/of inspreken tijdens de behandeling in de Statencommissies. Op basis van deze reacties en het toetsingsadvies van de commissie MER nemen de provincies in de eerste helft van 2018 een definitief besluit over het voorkeursalternatief. Ook dan kunt u weer inspreken bij de Statencommissies.

Meer weten? Op de website van het project vindt u meer uitleg over de planning en besluitvorming en over de inspraak.

Tijdlijn Duinpolderweg

 

Uitgelicht