Zorgvuldigheid kost tijd

(12 oktober 2017)

Wat duurt het lang? Waarom worden er geen knopen doorgehakt? Het zijn reacties die nog weleens de revue passeren als het gaat om Duinpolderweg. Bert Grotenhuis, projectmanager vanuit de provincie Noord-Holland, is graag bereid opheldering te geven.

De provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Holland Rijnland, de Vervoerregio Amsterdam en 6 gemeenten. Er zijn veel partijen betrokken bij de planstudie om de verkeersafwikkeling in de grensstreek te verbeteren. Maar de complexiteit zit vooral in de grootte van het gebied en de uiteenlopende onderzoeksvragen. Grotenhuis: “Een project dat zo ingewikkeld in elkaar steekt, vraagt om een zorgvuldig proces.”

Maatschappelijk draagvlak

Op welk alternatief de keuze straks ook valt, maatschappelijk draagvlak is belangrijk. Grotenhuis: “Toen we tijdens bijeenkomsten in 2012 de uitkomsten van de onderzoeken tot dusver toelichtten, was de opkomst groot. Onder de belanghebbenden bleek een duidelijke behoefte ook zelf alternatieven aan te dragen. Daar heeft de stuurgroep Duinpolderweg ruimte voor gegeven.“

Grotenhuis: “De 7 alternatieven die er nu liggen zijn allemaal tot stand gekomen door reacties op het oorspronkelijke materiaal. Een 3-tal is ingediend als totaal nieuwe alternatieven door de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg (vertegenwoordigers van dorpsraden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, red.). De bijdragen zijn onmisbaar om tot een werkend en maatschappelijk aanvaardbaar plan te komen. Er is veel werk verzet om de plannen op zo’n detailniveau te krijgen dat we ze met elkaar kunnen vergelijken. ”

Zorgvuldigheid

In het proces staat de zorgvuldigheid voorop, aldus Grotenhuis. “Niet alleen de ontwerpen, maar ook de juridische basis van de alternatieven moet goed zijn. Zorgvuldigheid kost in de voorbereiding extra tijd, maar ik verwacht dat het ons straks veel tijd gaat besparen.”

De komende maanden

Ook de komende maanden gaat het zorgvuldige proces door. De onderzoeken worden afgerond en de resultaten bestudeerd door de adviesgroep en de stuurgroep. Zij hebben tijd nodig om hun mening te vormen en een advies te formuleren. Op basis van dit advies kiezen Gedeputeerde Staten van beide provincies in december een voorlopig voorkeursalternatief. Bewoners en andere betrokkenen kunnen vervolgens begin 2018 reageren tijdens de inspraakperiode.

Uitgelicht