2.e Onderzoeksresultaten MER

In deze map staat het hoofdrapport met de onderzoeksresultaten van de MER. Ook vindt u hier de bijbehorende documenten, waaronder: samenvatting, rapporten van deelstudies, maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), ontwerpnotitie en schetsontwerpen van de onderzochte alternatieven.

Uitgelicht