Planning

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat Ballast Nedam de fietsverbinding en natuurverbinding bij Nigtevecht ontwerpen en aanleggen. Daarna gaat deze aannemer gedurende 20 jaar het onderhoud doen van de fietsbrug. Het onderhoud van de natuurverbinding is voor 3 jaar bij deze aannemer neergelegd.

Datum

Werkzaamheden
Maart - september Bouw fietsbrug op De Punt
Vanaf 13 maart Voorbereiding omlegging Kanaaldijk Oost
Vanaf 20 maart Start heiwerk voor aanbruggen
Vanaf 3 april Start aanleg faunapassages als onderdeel van de natuurverbinding
28 juni Nieuwe omgelegde Kanaaldijk Oost in gebruik
Nacht van 10 op 11 maart 2018 Invaren fietsbrug
Tot de opening Afbouw fietsbrug en natuurverbinding
Zomer 2018 Opening fietsbrug en natuurverbinding

Deze planning is onder voorbehoud.

De precieze datum voor de opening van de fietsbrug volgt nog.

Uitgelicht