Luchtfoto's van het afgeronde werk HOVASZ

(12 december 2021)

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoersverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Half november heeft Aerovista Luchtfotografie luchtfoto’s van het werk gemaakt. Herkent u de heringerichte delen?

Aanleg busbaan en herinrichting weg

Openbaar vervoer:
• 4,6 km nieuwe busbaan voor elektrische bussen
• 2 knooppunten: Schiphol-Zuid & Busstation Aalsmeer
• 2 R-net bushaltes met sedumdaken

Fiets:
• 1,4 km nieuw fietspad 
• 2,2 km verbreding fietspad 
• 2 fietsonderdoorgangen 
• 800 fietsparkeerplekken

Weg:
• 4,6 km herinrichting weg 
• 6 rotondes 
• 2 kruisingen (herinrichting)
• Groene herinrichting, waaronder beplanten van 175 bomen

Half november heeft Aerovista Luchtfotografie luchtfoto’s van het werk gemaakt. Herkent u de heringerichte delen?

Zie hier de luchtfoto's.

Uitgelicht