Bereikbaarheid

De busbaan is toe aan groot onderhoud. Zo worden de voegovergangen vervangen, wordt de openbare verlichting vernieuwd en nieuw asfalt gelegd. De provincie doet dit, zodat de busbaan gereed is voor de toekomst en er ook de komende jaren zonder problemen gebruik van kan worden gemaakt.

De werkzaamheden vinden niet gelijktijdig plaats, waardoor u op verschillende momenten hinder kunt ondervinden. Zo kunt u zien en horen wat er aan de busbaan gebeurt en mogelijk geluidsoverlast ervaren. Doordat kruispunten worden afgesloten en de bussen op de gewone rijbaan rijden, bent u mogelijk langer onderweg om uw bestemming te bereiken. En omdat de bussen een andere route rijden, komen haltes te vervallen en kan uw reistijd toenemen.

Werkzaamheden aan de busbaan

In deze infographic vindt u een overzicht van de vervallen haltes en de alternatieve route. Connexxion zorgt voor de juiste informatie om uw reis op een zo soepel mogelijke manier te laten verlopen. De meest actuele reisinformatie en eventuele wijzingen in de dienstregeling kunt u terugvinden op www.connexxion.nl.

Er wordt gedurende 4 fases gewerkt aan de busbaan. Op verschillende punten kunt u mogelijk hinder ondervinden. Meer informatie vindt u in de factsheets per fase.

Werkzaamheden aan verschillende kruispunten

Gedurende deze fases worden verschillende kruispunten van wegen die kruisen met de busbaan voor enige tijd afgesloten.

Omleidingsroutes

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft het kruispunt Altenburg met de busbaan toegankelijk voor het verkeer. Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid.

Van maandag 6 tot en met zondag 19 augustus is de kruising Opaallaan met de busbaan tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer vanaf de Van Heuven Goedhartlaan richting de Opaallaan wordt via de Hoofdweg, Jadelaan en de Diamantlaan omgeleid.

Op dinsdag 14 augustus is de kruising Diamantlaan met de busbaan tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer vanaf de Van Heuven Goedhartlaan wordt omgeleid via de Opaallaan en de Parellaan.

Uitgelicht