Over het project

De bus gaat rijden over een vrije busbaan van de Hendrik Walaardt Sacréstraat, via een fly-over over de rotonde bij de doorlaatpost op de Piet Guilonardweg. Vervolgens rijdt de bus door naar de Fokkerweg ter hoogte van het Anthony Fokker Businesspark, tot de aansluiting met de Schipholdijk. De busbaan vormt een belangrijke schakel in de Ringlijn van Schiphol. Met de Ringlijn kan de reistijd per rit met 18 minuten worden verkort, waarvan 7 à 8 minuten op het deel van HOV Schiphol-Oost.

Snel en betrouwbaar openbaar vervoer

Met de nieuwe verbinding wordt Schiphol met het openbaar vervoer snel en betrouwbaar bereikbaar voor de werknemers van Schiphol-Oost. De Ringlijn langs de oostkant is bovendien een goed alternatief voor reizigers uit Aalsmeer en Uithoorn richting Amsterdam en Haarlem. In plaats van reizen via Schiphol Plaza, dat aan de grenzen van zijn capaciteit zit, kan via de knooppunten Schiphol-Noord en Schiphol-Zuid worden gereisd.

Deelprojecten HOV Schiphol-Oost

De werkzaamheden aan HOV Schiphol-Oost zijn in volle gang. De aanleg van het tracé kent 4 deelprojecten:

  1. herinrichting van de Brugstraat
  2. functievrij maken trajectdeel 1 Schipholterrein
  3. aanleg van de HOV-busbaan en N232 Fokkerweg (wordt voorlopig niet gerealiseerd)
  4. herinrichting van de aansluiting Hendrik Walaardt Sacréstraat.

eindbeeldTracé in geplande definitieve eindsituatie.

Het tracé telt in de definitieve situatie 4 bushaltes: 
- Canadaweg
- Knooppunt Oost (Brugstraat)
- Southern Crosstraat (hangaar 11)
- Zuideinde/P65.

Partners

De aanleg van de busbaan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam, Schiphol en provincie Noord-Holland. De Vervoerregio Amsterdam financiert ruim 90% van de kosten. De regie voor de uitvoering ligt bij de provincie Noord-Holland. 

Uitgelicht