Planning

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de aanleg van de busbaan op Schiphol-Oost. De werkzaamheden in deelproject 2 en 4 worden op verzoek van de provincie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Schiphol.

De aanleg van het project HOV Schiphol-Oost heeft de afgelopen tijd flinke vertraging opgelopen. Onvoorziene verontreiniging in de bodem is een van de belangrijkste oorzaken. Inmiddels zijn alle deelprojecten zijn in aanbouw of reeds afgerond. 1 van de deelprojecten van HOV Schiphol-Oost wordt voorlopig niet gerealiseerd. De aanleg van de busbaan langs de Fokkerweg bij Schiphol-Oost wordt uitgesteld. Eind 2018 kan R-net lijn 180 grotendeels over de geplande route gaan rijden.

Mogelijk zal de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg pas ná 2023 plaatsvinden. De provincie onderzoekt de komende tijd de verschillende scenario’s. De beslissing over de voortgang van het project vindt begin oktober 2018 plaats.

Impressie gedeelte HOV Schiphol Oost

Uitgelicht