Planning

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de aanleg van de busbaan op Schiphol-Oost. De werkzaamheden in deelproject 2 en 4 worden op verzoek van de provincie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Schiphol.

De aanleg van het project HOV Schiphol-Oost heeft in 2017/2018 flinke vertraging opgelopen. Onvoorziene verontreiniging in de bodem is een van de belangrijkste oorzaken. Inmiddels is een groot deel van alle deelprojecten afgerond. Eén van de deelprojecten van HOV Schiphol-Oost wordt voorlopig niet gerealiseerd. De aanleg van de busbaan langs de Fokkerweg bij Schiphol-Oost is uitgesteld. Sinds 9 december 2018 rijdt lijn 180 grotendeels over de geplande route.

lijn per 9-12-2018
Route van lijn 180 t.h.v. Schiphol-Oost (PDF, 68kb). De rode lijn is de route in de richting van Aalsmeer, de blauwe lijn is de tegenovergestelde, noordelijke, richting.

Realisatie busbaan

Mogelijk zal de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg pas ná 2023 plaatsvinden. De provincie onderzoekt de komende tijd de verschillende scenario’s. Hierbij wordt ook gekeken hoe de tweede halte bij de Southern Crossstraat (in Noordelijke richting) gerealiseerd zal worden. De beslissing over de voortgang van het project vindt in 2019 plaats. 

 

Uitgelicht