Meer weten?

Vragen en meldingen zijn welkom bij het Servicepunt provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl of 0800 - 0200 600. Of volg ons op Facebook en Twitter. Wanneer de coronamaatregelen weer opgeheven zijn, kunt u in het informatiecentrum in Hilversum op woensdag en vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur terecht voor praktische vragen.

Uitgelicht