HOV in Laren en Hilversum

Anna’s Hoeve

De gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve. In en direct rondom Anna’s Hoeve zijn diverse ontwikkelingen gepland zoals een woonwijk, de ecologische verbindingszone de Groene Schakel en de aanleg van de busbaan HOV in ´t Gooi. De afgelopen jaren is er rondom het HOV-project in 't Gooi veel discussie geweest over de toekomst van het natuur- en recreatiegebied Anna´s Hoeve. Door de gemeenteraad van Hilversum is gevraagd om nader onderzoek.

 • De bus gaat met een fly-over over het spoor. Hier komt een ecoduct, waardoor dieren van ’t Gooi naar de Utrechtse Heuvelrug kunnen.

 • De bestaande weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd.

Oosterengweg

 • Bij de Van Linschotenlaan wordt een fietstunnel gerealiseerd, als deze past binnen het financiële kader van het project.
   
 • Ter hoogte van ziekenhuis Tergooi komt een halte (halte Van Linschotenlaan/Mussenstraat) met een aftakking naar Ziekenhuis Tergooi/Zorgpark Monnikenberg en het Arenapark/ROC.

 • Bij de Oosterengweg komt een gestapelde tunnel*. Fietsers en voetgangers gaan via een korte tunnel onder de spoor- en busbaan door. Daaronder ligt de tunnel voor het autoverkeer. Deze tunnel vormt een belangrijke aanvulling op het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP). De doorstroming van het verkeer in de hele stad verbetert aanzienlijk en er is minder overlast op straatniveau.

 • De in- en uitgangen van de tunnelmond aan de zuidkant liggen ter hoogte van de Riebeeck Winkelgalerij. Aan de noordkant komt de tunnel boven ter hoogte van knoop oost.

*In Nederland zijn al meerdere tunnels in steden gebouwd. Experts hebben op 21 januari 2015 de ervaringen die hiermee opgedaan zijn met elkaar besproken. Bekijk 10 tips van de experts voor de bouw van de tunnel Oosterengweg (pdf - 4,9 mb).

Wandelpad/Station Hilversum

 • Vanaf de Oosterengweg loopt de busbaan langs het spoor. Bij het wandelpad gaat de busbaan over het spoor. Daarom komen er spoorbomen (zonder geluid) bij deze spoorwegovergang. De busbaan loopt dan verder langs het Wandelpad richting het station.

 • Tussen het wandelpad en de combinatie busbaan en spoor in Hilversum legt de provincie een nieuwe groenstrook met bomen aan.

 • Bij station Hilversum loopt de busbaan in beide richtingen via de Wilhelminastraat. Aan de zijde van woontoren Entrada komt een strook voor fietsers, voetgangers en incidenteel autoverkeer (bijvoorbeeld taxi's) van en naar de woontoren. Het wegdek van de Wilhelminastraat wordt licht opgehoogd om de parkeerkelder minder te belasten.