Inspraak

Een HOV-verbinding moet voldoen aan de normen van R-NET op het gebied van frequentie, snelheid, betrouwbaarheid, comfort en bereikbaarheid van haltes. Het project HOV in ’t Gooi heeft grote gevolgen voor de omgeving. Daarom worden de plannen met grote zorgvuldigheid voorbereid.

Provinciaal Inpassingsplan

De gemeenten Hilversum, Laren, Eemnes, Huizen en de provincie Noord-Holland werken samen aan een betere bereikbaarheid van het Gooi. Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt.

Ruimtelijke keuzes kunnen invloed hebben op milieu en omgeving. Daarom doet de provincie voorafgaand aan het opstellen van een PIP onderzoek naar zaken als veiligheid, lucht, geluid, bodem, natuur en archeologie.

Het PIP voor het deelproject Laren-Hilversum is in oktober 2017 – na vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures – onherroepelijk verklaard. Belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.

Vergunningen
Nu de procedure voor het PIP is afgerond, zijn er nog diverse vergunningen en verkeersbesluiten nodig om daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan. Ook tegen vergunningen en verkeersbesluiten kan bezwaar worden gemaakt bij de gemeente of provincie. Op de pagina vergunningen staat een overzicht van de ingediende en verleende vergunningen.