Planning

Datum

Onderwerp

Oktober 2017

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk

 

Begin 2017 - januari 2019

Grondverwerving

September 2017 - juli 2018

Aanbestedingsprocedure hoofdcontract: het gaat om de bouw van busbaan Laren-Hilversum, spoorwegonderdoorgang Oosterengweg, fly-over nabij de A27 en natuurbrug in Anna’s Hoeve

December 2017 -  december 2018

Verleggen van riool, kabels en leidingen op de Oosterengweg (door Van Gelder Infra)

Juli 2018

Gunning: bekendmaking van geselecteerde aannemer voor het hoofdcontract

Mei 2018

Aanpassen kruispunten centrumring Hilversum gereed

Mei 2019

Tijdelijke maatregelen ten behoeve van parkeren gereed

Juni 2019

Permanente maatregelen ten behoeve van parkeren gereed

Augustus 2019

Kabels en leidingen Oosterengweg verlegd

Tijdelijke overweg Mussenstraat in gebruik

September 2019

Calamiteitenroute gereed

Rotonde Laapersveld aangepast

November 2019

Afsluiting Oosterengweg: overweg buiten gebruik

Start bouw onderdoorgang Oosterengweg

Ruwbouw natuurbrug Anna’s Hoeve gereed

Augustus 2020

Natuurbrug gereed

Fly-over gereed

Februari 2021

Kabels en leidingen wandelpad verlegd

November 2021

Spoorwegonderdoorgang Oosterengweg in gebruik

November 2021

Tijdelijke overweg Mussenstraat uit gebruik

Mei 2022

Ingebruikname HOV-baan

November 2022

Afrondende werkzaamheden gereed

 

Uitgelicht