Inspraak

Momenteel werkt de provincie Noord-Holland aan het Voorlopig Ontwerp (VO) van het fietspad langs de N208. Als het VO gereed is, wordt een inloopavond georganiseerd waar de plannen worden toegelicht.

Aanwonenden en belanghebbenden ontvangen daarvoor een uitnodiging, zodra de datum van deze informatieavond bekend is.

Definitief ontwerp

Vervolgens wordt het Definitieve Ontwerp (DO) gemaakt. Nadat het DO door het college van de gemeente Haarlem is goedgekeurd, komt het ter inzage te liggen bij de gemeente Haarlem. Inwoners hebben dan 6 weken de tijd om te reageren en een zienswijze in te dienen. Tijdens de inspraakperiode organiseert de provincie Noord-Holland een 2e informatieavond voor alle belanghebbenden. Daar wordt de inspraakprocedure verder toegelicht.

Inspraakperiode

In het schema dat hieronder te downloaden is, staat het inspraakproces schematisch in een tijdlijn afgebeeld. Voorafgaand aan dit formele proces dat op de afbeelding begint bij het Voorlopig Ontwerp (VO), zijn al vele gesprekken met betrokken partijen zijn gevoerd.

Tijdschema inspraakprocedure aanleg fietspad N208 (pdf, 375 kB)

Uitgelicht