Planning

Tijdens de inloopavond op 3 oktober 2017 is de conceptversie van de planning getoond. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan het ontwerp van het fietspad.

Momenteel wordt de verkeerssituatie bij de Leidsevaart uitgewerkt om een veilige fietsoversteek te realiseren tussen de Pieter van Musschenbroekstraat en Claus Sluterweg. Dit blijkt toch meer tijd te kosten in verband met de beperkte beschikbare ruimte en het raakvlak met het overige verkeer ter hoogte van het bestaande kruispunt N208 - Leidsevaartweg. De komende maanden hoopt de provincie het ontwerp af te ronden en wordt de planning op deze webpagina geplaatst.

Uitgelicht