Planning

Tijdens het maken van het voorlopig ontwerp bleek het lastig om een veilige fietsoversteek te realiseren tussen de Pieter van Musschenbroekstraat en de Claus Sluterweg. Er is op dat punt maar beperkte ruimte beschikbaar en er is een raakvlak met het overige verkeer ter hoogte van het bestaande kruispunt N208 – Leidsevaart.

De komende maanden hoopt de provincie het ontwerp af te ronden en wordt de planning op deze webpagina geplaatst.

Uitgelicht