Bereikbaarheid

De provincie Noord-Holland voert van begin november 2018 tot en met september 2019 onderhoudswerkzaamheden uit aan de N231. Hierdoor kan mogelijk hinder ontstaan.

Weggebruikers

De provincie doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt het verkeer zoveel mogelijk met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden geleid. Daarnaast is het een aantal dagen nodig om de weg volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hieronder vindt u de data en omleidingsroutes van de afsluitingen. De werkzaamheden op het eerste deel en tweede deel van de Bosrandweg (fase 1 en 2) en Beneluxbaan zijn inmiddels afgerond.

Fase 3: Legmeerdijk - 24 mei 20.00 uur tot 27 mei 5.00 uur

De Legmeerdijk is tussen de Legmeerdijk huisnummer 194 tot einde rotonde Jane Adamslaan van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot maandag 27 mei 5.00 uur afgesloten.

Omleidingsroute Legmeerdijk fase 3

Fietsers - 13 mei 07.00 uur tot 10 juni 17.00 uur

Er is geen doorgaand fietsverkeer mogelijk op de Legmeerdijk, behalve voor bestemmingsverkeer. Voor fietsers geldt een omleidingsroute vanaf de rotonde met de Jane Addamslaan via de Zeeltstraat, de Palingstraat, de Hornweg, de Machineweg om daar de Legmeerdijk te vervolgen en vice versa. 

Omleidingsroute fietsers Legmeerdijk


Fase 4: Legmeerdijk - 14 juni 20.00 uur tot 17 juni 5.00 uur

De Legmeerdijk is tussen de kruising met de Machineweg en de kruising met de Japanlaan van vrijdag 14 juni 20.00 uur tot maandag 17 juni 5.00 uur afgesloten. 

Omleidingsroute Legmeerdijk fase 4

Ruiters en voetgangers

Er wordt gewerkt aan een aantal oversteekplaatsen. Dit betekent voor fietsers, ruiters en voetgangers dat zij tijdelijk ergens anders moeten oversteken. In de buurt wordt een tijdelijke oversteekplaats aangelegd. 

Fietsers

De werkzaamheden aan het fietspad langs de Bosrandweg vinden namelijk pas in juni plaats. Dan is het wel noodzakelijk om het fietspad af te sluiten. De data van die afsluitingen en de omleidingsroute vindt u binnenkort ook op deze pagina.

Meer actuele informatie over buslijnen staat op www.connexxion.nl.

Uitgelicht