Bereikbaarheid

Op de provinciale weg N247 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. Het oude asfalt wordt vervangen. Waar nodig krijgt de weg ook een nieuwe fundering. Deze werkzaamheden vinden zo veel mogelijk tegelijkertijd met het aanpassen van de infrastructuur plaats. Zo wordt het ongemak voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Eenrichtingsverkeer Zonneweg Ilpendam

Op de hoek van de Zonneweg en Merelstraat in Ilpendam komt een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers naar de vernieuwde bushalte aan de kanaalzijde van de N235. Voor een veilige en bereikbare omgeving tijdens de werkzaamheden wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld voor de Zonneweg voor de periode 6 juni tot en met september 2017. 

Omleidingsroute fietsers

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden rondom de tunnel geldt een omleidingsroute voor fietsers in de periode 6 juni tot en met 14 juli om het werkverkeer te vermijden. Deze omleidingsroute leidt vanaf Purmerend via de Gruttostraat, Kievitstraat en de Dorpsstraat en vervolgens weer naar het fietspad richting ’t Schouw.

Omleidingsroute bestemmingsverkeer en (brom)fietsers bij aanleg spitsbusbaan N235

Bestemmingsverkeer Ilpendam en Watergang

Het bestemmingsverkeer dat in Ilpendam moet zijn, kan via de Dorpsstraat in het dorp komen. Bestemmingsverkeer voor Watergang kan ook gebruik maken van de N235. Er zijn verkeersregelaars die dat tijdens de afsluitingen controleren bij Het Schouw en de Verzetslaan (Purmerend).   

Tijdelijk parkeerverbod Dorpsstraat Ilpendam

Omdat de Dorpsstraat een smalle weg is, is in samenspraak met de hulpdiensten en de gemeente Waterland besloten een parkeerverbod in te stellen tijdens de weekend- en nachtafsluitingen. Wanneer er geen auto’s geparkeerd staan kunnen de nood- en hulpdiensten effectief hulpverlenen. Ook kunnen auto’s elkaar dan passeren. Tijdens het parkeerverbod kan er worden geparkeerd op Plein op de Noord (Ilpendam) en bij de sportvelden van Ilpendam. 

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer. 

Tijdens de weekend- en nachtafsluitingen tussen 14 juli en 1 september worden er omleidingsroutes ingesteld. Het doorgaande verkeer vanuit Amsterdam wordt via de N247, N244 en A7 omgeleid. Het doorgaande verkeer vanuit Purmerend wordt via de A7, N244 en N247 omgeleid. 

Omleidingsroute doorgaand verkeer bij aanleg spitsbusbaan N235

Busreizigers en hulpdiensten

De hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen gebruik blijven maken van de N235 tijdens de afsluitingen. Busreizigers kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van de bus in Ilpendam.

Uitgelicht