MKBA-rapportage N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

pdf, 1MB)

In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaarheid zijn meegenomen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

MKBA-rapportage N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018) pdf, 1MB)

Uitgelicht