Afronding werkzaamheden Markus

(04 december 2020)

Bij het Schouw ligt een zandvlakte. Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden voor project N247 Bereikbaarheid Waterland volop bezig zijn. De provincie gaat kruispunt het Schouw op de schop nemen. Om dat mogelijk te maken is een terrein aangekocht van de IDA Foundation.

Dit terrein is opgehoogd, in opdracht van de provincie, en bouwrijp gemaakt door Markus BV. Tijdens de eindoplevering van de werkzaamheden heeft omgevingsmanager Stef Bakker een gesprek met Arjan Schreurs, projectleider van Markus en Keesjan Groot, technisch manager van de provincie.   
Arjan vertelt dat in 2018 Markus de klus heeft aangenomen. Ze werkten gezamenlijk in een bouwteam waarbij Markus de werkzaamheden uitvoert, maar ook gebruik maakt van de deskundigheid van de provincie. Het ophogen is nu helemaal klaar. Keesjan geeft aan dat er geen restpunten meer zijn, dat is een mooie ontwikkeling. In de vorm van een USB-stick draagt Scheurs nu het opleverdossier over aan Groot. 

Waarom was het ophogen nodig?

Keesjan: “Aan de overkant van het terrein ligt een benzinestation. Dit benzineproject ligt ‘in de weg’ voor ons project. Daarom is besloten het benzinestation naar de overkant van de weg te verplaatsen. Dit terrein wordt daarvoor gebruikt. Naast het benzinestation komt ook een P&R terrein voor auto’s. Automobilisten kunnen hier hun auto parkeren, om zo met het openbaar vervoer verder gaan. Bij het inrichten van het terrein komt een waterberging waarmee we een natuurvriendelijke inrichting willen ontwikkelen. Dit is een mooi voorbeeld hoe je een terrein optimaal kunt inrichten en om het maximaal te benutten. 

Wat was de aanpak van het ophogen van het terrein?

Arjan: “Dat is een technisch verhaal, maar de grond was niet geschikt om op te bouwen. Wij hebben van de provincie de opdracht gekregen om de grond aan bepaalde zettingseisen te laten voldoen, zodat de grond niet meer zakt dan de rest. We hebben beheerst laag voor laag aangebracht op de zettingsgevoelige ondergrond. Totaal is ca 3 m. zand en verticale drainage aangebracht. Het resultaat na inklinken is dat de grond nu geschikt is voor het project en dat het benzinestation gebouwd kan worden, zodat de N247 verlegd kan worden.”  

De provincie en Markus BV hebben samengewerkt in een bouwteam. Wat houd dat in?

Keesjan: “Bouwteam staat voor meer samenwerking tussen de aannemer en de opdrachtgever. Daarbij brengen beide partijen hun kennis en kunde in het project. Uiteraard heeft Markus BV alle werkzaamheden gedaan. De provincie heeft een bijdrage geleverd aan de randvoorwaarden in de uitvoering. Voorbeelden zijn het voorbereiden en meedenken in de technische uitvoering, het krijgen van toestemmingen en contact met de omgeving”. Arjan vult aan. “Dat was snel, doelmatig en efficiënt zodat er meerwaarde was voor beide partijen.”  

Voor de provincie is duurzaamheid belangrijk. Is daar nog invulling aan gegeven bij de werkzaamheden?

Arjan: “We hebben het zand per boot laten komen en niet per vrachtwagens. Dat scheelt flink in de CO2 uitstoot van de werkzaamheden. De kwetsbare Slochterweg is daarbij eigenlijk niet gebruikt. Die heeft geen schade ondervonden van de werkzaamheden. Tot slot was er door deze aanpak geen stagnatie van het verkeer op de N247.”  Keesjan beaamt dit verhaal en geeft aan dat de manier waarop het regenwater in de toekomst wordt afgevoerd ook duurzaam is. 

De werkwijze met een bouwteam wordt nog geëvalueerd. Maar zijn er nu al tips die jullie vooruitlopend daarop aan elkaar willen meegeven?

Keesjan: “Ik zou aan Markus de tip mee willen geven de volgende keer rekening te houden met de snelheid  van het interne proces, dat bij ons een tandje lager is dan de aannemer verwachtte.”Arjan: “De werkzaamheden zijn goed verlopen. We hebben met elkaar veel geleerd. En deze manier van samenwerken is ons goed bevallen en smaakt naar meer. Dus bel ons gerust op om nog een keer zo’n klus te doen.”

Markus
Zandaanvoer per boot

Uitgelicht