Co-creatie voor (onder)doorgang Broek in Waterland (N247)

Unieke samenwerkingsafspraken

Bram Derix: “Tijdens de co-creatiefase rond de (onder)doorgang van de N247 hebben we onze samenwerking in 7 statements  samengevat. Dit document heeft geen juridische betekenis, maar helpt ons in de co-creatie beter samen te werken.”
Goof Buijs: “We hebben geen enkel voorbeeld kunnen vinden in Nederland of internationaal, waarin de samenwerking tussen burgers en overheid zo is vastgelegd. Uniek, dus!” Iedere 3 weken overleggen de Dorpsraad en de provincie met elkaar. De voortgang wordt besproken en de Dorpsraad heeft inzicht in concept offertes en beide partijen maken afspraken over de communicatie.

Goof en Bram

Zeven statements

De samenwerking is samengevat in 7 statements:

  • Gezamenlijk doel
  • Verschillende positie en belangen
  • Schoenmaker blijf bij je leest
  • Omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Privacy
  • Samen de buitenwereld in
  • Vertrouwen in elkaar is de basis

Hoewel alle onderdelen natuurlijk belangrijk zijn, hebben beide heren een favoriet statement: “Vertrouwen is de basis”. Zowel Goof Buijs als Bram Derix vinden dat er zonder vertrouwen niets terecht komt van zo’n samenwerking.
Goof: “Hierin hebben we vastgelegd dat we open met elkaar omgaan. En wat te doen als het toch mocht misgaan.”

Kritische noot

Voor de Dorpsraad is er nog wel een punt van aandacht: “We hebben aan het begin van de co-creatie nooit duidelijk gekregen hoeveel de uitwerking van ons plan maximaal mag kosten. Het kan niet zo zijn dat een co-creatie traject uiteindelijk toch weer op de ‘gewone’ manier wordt afgehandeld.” Bram geeft aan dat een co-creatieproces echt anders is dan het standaard burgerparticipatie-proces, waarbij dit soort vraagstukken ook moeten worden beantwoord. “Het betekent loslaten van je formele opdrachtgeversrol en ook risico durven nemen door een voorkeur van bewoners als uitgangspunt te nemen wanneer je zelf (en je collega’s) voor een andere richting zouden kiezen”.

Enthousiasme en leerpunt

Bram, de projectleider van de provincie Noord-Holland, heeft ervaren dat samen nadenken over deze afspraken een goede basis is gebleken voor de samenwerking: “Ik wil dit bij elk toekomstig project met burgerparticipatie standaard meenemen!” Ook Goof Buys is enthousiast: “Goof: “Het is een leerproces, zowel voor ons als voor het hele provinciale apparaat. Het is voor ons als Dorpsraad positief dat we nu echt serieus worden genomen.”
De Dorpsraad heeft ervaren hoe intensief het is om in co-creatie met professionals te werken. “Misschien is het mogelijk om in de toekomst een vergoeding beschikbaar te stellen voor co-creërende burgers.”

Van crowdfunding tot definitieve (onder)doorgang

In 2015 heeft de Dorpsraad Broek in Waterland, dankzij crowdfunding, een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatief voor een bovengrondse doorgang door het dorp. In 2016 heeft provincie Noord-Holland besloten om het voorstel van de Dorpsraad technisch verder uit te werken, zodat alle varianten met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen Broek in Waterland. Ook de Dorpsraad moet uiteindelijk instemmen met deze technisch uitgewerkte versie van haar eigen ondergrondse variant.

In samenwerking met de Dorpsraad en belanghebbenden uit de regio worden eisen en wensen voor de meest optimale doorstroming op de N247 in kaart gebracht. De leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. 

 

Uitgelicht