Proef lichtgewicht fietspad

Tussen Broek in Waterland en Monnickendam wordt getest met een nieuw, lichtgewicht fietspad van gras en glas. Door deze techniek wordt het wellicht mogelijk een fietspad aan te leggen over zachte veengrond. De proef duurt een jaar. Deze periode is nodig om alle gebruiks- en weersinvloeden op de stabiliteit en sterkte van het nieuwe fietspad te testen.

De locatie van de proef is de oude trambaan van Broek in Waterland naar Monnickendam en het huidige fietspad langs de N247. Het nieuwe fietspad is in het voorjaar van 2017 aangelegd. Op het eerste proefvak, de locatie van de oude trambaan, wordt onderzocht of: 
•    de platen sterk genoeg zijn voor onderhoudsvoertuigen,
•    het strooien van zout in de winter effect heeft op de platen,
•    de grond onder de platen gaat zakken,
•    een gebroken plaat kan blijven liggen of meteen vervangen moet worden.

Met het tweede proefvak, het bestaande fietspad, wordt uitgezocht hoe de platen reageren op werkelijk gebruik door fietsers. Ook de ervaring van fietsers is een belangrijk item om te onderzoeken. 

Ervaringen

Op de bestaande fietsverbinding langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam is ook een proefvak aangelegd. De fietsers die daar rijden hebben aangegeven het proefvak oncomfortabel te vinden in vergelijking met asfalt. In november 2017 is 50 meter van het fietspad vervangen door vernieuwd materiaal om te kijken of het fietscomfort daarmee verbetert. Op 21 december 2017 om 15.00 uur vindt een proefrit plaats om samen met fietsers te ervaren wat deze aanpassingen hebben opgeleverd.

Foto van een werkman die scheuren repareert met een plamuurmes op het beton van het nieuwe fietspad
Repareren van scheuren

Goedkopere oplossing

Uit eerder onderzoek bleek dat een fietspad op de oude trambaan te duur is door de slechte ondergrond. Er zou een damwand langs de Broekervaart moeten komen en een zware funderingsconstructie. Deze proef moet uitwijzen of een goedkopere en eenvoudigere oplossing op deze zachte ondergrond mogelijk is met deze nieuwe betonsoort.

Fietspad van glas en gras

De nieuwe techniek houdt in dat het grind in betonplaten vervangen wordt door gerecycled glasschuim. Dat is licht, vormvast en verouderingsbestendig. De wapening wordt vervangen door olifantengras. Dankzij de natuurlijke vezel van het olifantengras is het beton veel lichter. Het materiaal heeft het een zekere taaiheid en wordt steenachtig, waardoor het niet meer kan rotten. Dit levert lichtgewicht betonplaten op. Binnen de pilot wordt onderzocht of deze methode een goedkoop alternatief is voor reguliere bouwmethodes.

Besluitvorming

De constructie die nu buiten ligt, is niet onveilig voor de gebruiker. Daarom blijft de huidige uitvoering voorlopig liggen. Er wordt onderzocht hoe (een deel van) het proefvak verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door een verbeterde versie van het materiaal en de wijze van leggen. Door een deel te vervangen kan de gebruiker ook het verschil zelf ervaren.

In 2018 wordt bepaald of deze constructie daadwerkelijk geschikt is om fietspaden mee aan te leggen in Noord-Holland.

Samenwerking

Aan deze pilot werken de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Waterland en leverancier Biobound. De provincie en de Stadsregio betalen beiden de helft van de kosten van deze pilot.

Een kraan is klaar om het fietspad aan te leggen. Naast de kraan liggen platen die het fietspad moeten vormen.
Aanleg fietspad bij de oude trambaan 

 

Uitgelicht