Over het project

De provincie voert het noodzakelijke onderhoud uit aan het wegdek en richt het weggedeelte tussen Aetsveld en Loodijk (faunapassage) opnieuw in. De rijbaan, het fietspad en de tussenberm worden verbreed. De 3 kruisingen ter hoogte van de Lage Klompweg, de Dammerweg (N523) en de 's-Gravelandseweg worden rotondes.

De nieuwe brede Vechtbrug is inmiddels geplaatst en sinds december 2017 open voor zowel auto's als fietsers. De oude brug, die nu nog naast de nieuwe Vechtbrug ligt, wordt in het eerste kwartaal van 2018 gesloopt en afgevoerd. Ook is een groot deel van de ondergrond ingeklonken en stabiel genoeg om de nieuwe weg op te bouwen. In april wordt de Gooilandseweg tussen de Dammerweg in Weesp en de Loodijk in Ankeveen geasfalteerd. De weg wordt dan afgesloten voor doorgaand verkeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [LB1]Zou ik weglaten, roept vragen op.

Uitgelicht