Planning

Datum Werkzaamheden
December 2017 Nieuwe Vechtbrug open voor zowel fiets- als autoverkeer
Eerste kwartaal 2018 Verwijderen oude Vechtbrug
13-23 April 2018 Asfalteringswerkzaamheden Gooilanseweg tussen Dammerweg (Weesp) en Loodijk (Ankeveen). N236 afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanuit Weesp blijft Dammerweg bereikbaar.
11-21 mei Reserveweek asfalteren Gooilandseweg tussen Dammerweg en Loodijk.
Najaar 2018

Planten bomen

                      


               
                                             
                                                      
                                                              
                    
                                              
 

Uitgelicht