Inspraak

Bekijk op deze pagina de bestemmingsplannen en vergunningen die aangepast, aangevraagd of verleend zijn voor de werkzaamheden aan de N239.

Niet alle aanpassingen aan de N239 pasten binnen de geldende bestemmingsplannen in de gemeenten Opmeer en Hollands Kroon. Hiervoor moest de bestemming Verkeer verruimd worden.

Bestemmingsplan Opmeer onherroepelijk

Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' lag van 4 oktober 2018 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage. Door de inspraakreacties is ontwerp van de rotonde Zuiderzeestraat aangepast: de rotonde is circa 4,5 meter in noord-westelijke richting opgeschoven en de fietspaden zijn rondom de rotonde komen te liggen. Bekijk voor een volledig overzichthiernaast de Reactienota inspraak en vooroverleg N239 Opmeer.

Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' is met het besluit van 14 november 2019 vastgesteld en lag van 17 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De inspraakreacties hebben geresulteerd in de (aangepaste) ontwerp-bestemmingsplannen 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer'. Het ontwerp-bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Opmeer' lag ook van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Bestemmingsplan Hollands Kroon onherroepelijk

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon' lag van 9 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan 'Maatregelen N239 gemeente Hollands Kroon' is met het besluit van 16 april 2020 vastgesteld en lag van 1 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bestemmingsplanprocedures op de websites van de gemeenten Opmeer en Hollands Kroon  

Uitgelicht

Downloads