Over het project

De provincie gaat in 2020 de N239 herinrichten. Deze herinrichting is erop gericht om de verkeersveiligheid op en langs de weg verder te verbeteren en de doorstroming en leefbaarheid in het gebied te waarborgen.

Inpassing in huidig landschap

De provinciale weg N239 heeft grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De weg ligt namelijk voor een groot deel langs en gedeeltelijk op de Westfriese Omringdijk.

Er vindt daarom bij het ontwerp van de weg en de diverse werkzaamheden zorgvuldige afstemming plaats met de Stichting voor Landelijk Schoon. Deze stichting is onderdeel van het Westfries Genootschap dat zich inzet voor behoud en ontwikkeling van de cultuur en de historie van West-Friesland.

Groot onderhoud aan de weg

Tegelijk met de herinrichting voert de provincie noodzakelijk onderhoud uit aan de weg en aan diverse kunstwerken, waaronder de huidige brug over de Ringsloot. Zo krijgt de N239 een nieuw wegdek op het weggedeelte vanaf de rotonde ‘t Hoefje tot de aansluiting met de A7. Op een aantal locaties wordt de weg breder en veiliger.

In diverse bochten worden parkeerplaatsen weggehaald en komen bestaande parkeerhavens langs de weg in de nieuwe situatie niet meer terug.

Herinrichting bestaande N239

Het is onder andere de bedoeling dat de kruisingen ter hoogte van Langereis/Westfriesedijk en de Zuiderzeestraat straks zijn vervangen door rotondes.

Nieuwe fietsbrug

Ter hoogte van Langereis kan het fietsverkeer, volgens de huidige planning, vanaf najaar 2020 gebruikmaken van een nieuwe fietsbrug over de Ringsloot. Deze fietsbrug komt naast de bestaande brug voor gemotoriseerd verkeer.

Impressies nieuwe rotondes en fietsbrug

Onderstaande impressies laten zien hoe de nieuwe rotondes en fietsbrug er uit komen te zien.

Foto naar impressies N239
Bekijk alle impressies van de rotondes en fietsbrug

Uitgelicht