Werkzaamheden westelijk tracé

update: 17 januari 2019

Actuele werkzaamheden N194

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (voorheen: N507/N243))

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Mocht u vragen of meldingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 - 020 06 00 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bebording

De N194 is de vernieuwde weg tussen Heerhugowaard en de A7 bij Avenhorn. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Dorpsstraat (Obdam)

 • Wat: tijdelijke inrichting Dorpsstraat Noord blijft tot de omgevingsvergunning is verleend voor de definitieve inrichting. Dit proces loopt nog.

Kruising N194/N243 (Avenhorn)

 • Wat: plaatsen energiemeter.
 • Wanneer: dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019.
 • Verkeershinder: er is tijdelijk geen energievoorziening, waardoor de verkeerslichten op de kruising tijdelijk niet werken.

Op diverse plekken langs de N194

 • Wat: aanleg 14 pechhavens.
 • Wanneer: start uitvoering begin 2019 (startdatum nog niet bekend).
 • Verkeershinder: mogelijk verkeersmaatregelen.
   
 • Wat: diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
 • Wanneer: t/m januari 2019.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.
   
 • Wat: plaatsen hekken op perceeltoegangen.
 • Wanneer: t/m voorjaar 2019.
 • Verkeershinder: geen
   
 • Wat: aanbrengen beplanting langs de wegen.
 • Wanneer: plantseizoen 2018-2019 (voorjaar 2019 gereed).
 • Verkeershinder: mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Asfalteren N23

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg