Werkzaamheden westelijk tracé

update: 15 februari 2019

Actuele werkzaamheden N194

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (voorheen: N507/N243))

Bebording

De N194 is de vernieuwde weg tussen Heerhugowaard en de A7 bij Avenhorn. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Dorpsstraat (Obdam)

 • Wat: Voorbereidende werkzaamheden aansluiting Dorpsstraat Noord. Het gaat om het fietspad tussen de fietstunnel en de bocht naar de Dorpsstraat achter de stolpboerderij. Kort hierop volgen de werkzaamheden voor het definitief inrichten van de weg en de fietspaden. Ook wordt de zuidelijke aansluiting definitief ingericht.
 • Wanneer: Vanaf maandag 11 februari.
 • Verkeershinder: Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.
   
 • Wat: Werkzaamheden aan de beide aansluitingen van de N194 naar de Dorpsstraat. Bestaande wegverharding wordt verwijderd en nieuwe verharding aangebracht.
 • Wanneer: Fasering van maandag 25 februari t/m maandag 8 april.
 • Verkeershinder:
  • Tussen maandag 25 februari en woensdag 20 maart is de Dorpsstraat tussen de bocht naar de rotonde en de fietstunnel (noord) afgesloten.
  •  Tussen woensdag 20 maart en dinsdag 2 april is de bocht en het deel voor de brandweer afgesloten.
  •  Tussen donderdag 28 maart en dinsdag 2 april is de aansluiting Hensbroek zuidzijde afgesloten.
  •  Tussen dinsdag 2 april en maandag 8 april is de aansluiting naar Laan van Meerweijde afgesloten.
 • De omleidingsroutes worden door borden aangegeven.

Op diverse plekken langs de N194

 • Wat: aanleg 14 pechhavens.
 • Wanneer: start uitvoering begin 2019.
 • Verkeershinder: mogelijk verkeersmaatregelen.
   
 • Wat: diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
 • Wanneer: t/m januari 2019.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.
   
 • Wat: plaatsen hekken op perceeltoegangen.
 • Wanneer: t/m voorjaar 2019.
 • Verkeershinder: geen
   
 • Wat: aanbrengen beplanting langs de wegen.
 • Wanneer: plantseizoen 2018-2019 (voorjaar 2019 gereed).
 • Verkeershinder: mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Asfalteren N23

Uitgelicht

Vragen of meldingen?

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Neem bij vragen of meldingen contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Meer informatie over verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) staat op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg