Werkzaamheden westelijk tracé

update: 10 april 2019

Actuele werkzaamheden N194

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (voorheen: N507/N243))

Bebording

De N194 is de vernieuwde weg tussen Heerhugowaard en de A7 bij Avenhorn. Alle hectometerpalen langs de weg zijn vervangen door paaltjes met dit nieuwe wegnummer. Daarnaast wordt ook de bewegwijzering op deze weg de komende periode stapsgewijs verder aangepast aan het nieuwe wegnummer en nieuwe rijroutes. Tot die tijd staan er tijdelijke borden.

Op diverse plekken langs de N194

  • Wat: diverse afbouw- en opruimwerkzaamheden.
  • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.
     
  • Wat: aanbrengen beplanting langs de wegen.
  • Wanneer: eind april gereed.
  • Verkeershinder: mogelijk verkeersmaatregelen.

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data.

Asfalteren N23

Uitgelicht

Vragen of meldingen?

De N194 en N307 zijn open voor verkeer. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. De komende maanden zijn er nog restwerkzaamheden langs de weg. Neem bij vragen of meldingen contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Schade

Meer informatie over verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) staat op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfrisiaweg