Archeologisch onderzoek A.C. de Graafweg legt tijd bloot

(19 oktober 2021)

In september en oktober vond archeologisch onderzoek plaats in het weiland langs de A.C. de Graafweg bij de S-bocht in Wognum waar de nieuwe rotonde komt en tussen de Schapenweg en de ovonde bij Langereis. Archeologen van ADC ArcheoProjecten onderzochten in gegraven proefsleuven de grond op restanten die duiden op leven uit vroegere tijden.

Oud landschap in beeld

Vooral bij de S-bocht vond uitgebreid veldwerk plaats. Hier vinden de archeologen op een diepte van zo’n 2 meter onder het maaiveld een donkere laag in de bodem. Het blijkt een oude veenlaag te zijn. Hierin zijn nog allemaal stukken van rietstengels bewaard gebleven. Veen duidt erop dat er een periode was waar begroeiing kon plaatsvinden. Dat is ook het moment dat mensen het gebied konden betreden zonder (al te) natte voeten te krijgen. Sporen die wijzen op bewoning of betreding, zoals stukjes vuursteen of aardewerk of grondsporen zijn in dit archeologisch onderzoek niet gevonden. Toch is dit een interessant stukje grond, want deze lagen leren ons iets over het landschap en de periode dat het hier nog regelmatig overstroomde. 

Onderzoek naar geschiedenis prehistorische veenlaag

De archeologen vermoeden dat de veenlaag uit het einde van de Steentijd dateert, zo’n 4000 jaar geleden. Om erachter te komen hoe oud de laag is en onder welke omstandigheden de kleipakketten op dit veen zijn afgezet, hebben de onderzoekers uitvoering monsters van het bodemprofiel genomen. In een laboratorium worden deze monsters uitgewerkt zodat we meer leren over het dynamische landschap in de prehistorie.

Archeologisch onderzoek A.C. de Graafweg

Ontginningskuilen en verkaveling uit de Late Middeleeuwen

Verder naar het westen bij de S-bocht vonden de archeologen niet veel bijzonders meer. Hier loopt een heel oude geul uit de Steentijd door het gebied. In de Bronstijd, zo’n 3000 jaar geleden, was die geul al lang dicht geraakt en kon een aantrekkelijk woongebied zijn. Maar de archeologen vonden geen prehistorische resten in dit gebied. Wel vonden ze in bijna elke proefsleuf kuilen gegraven in de Late Middeleeuwen. Het zijn ontginningskuilen gegraven om kalkrijke klei uit de ondergrond te halen. Ook troffen ze in elke proefsleuf sporen van verkaveling aan; slootjes uit de moderne tijd die op een gegeven moment zijn gedempt. Met de ruilverkaveling zijn de laatste sloten gedempt. Ook hiervan zijn de sporen in de sleuven teruggevonden.

Geen vondsten tussen Schapenweg en ovonde

Tussen de Schapenweg en de ovonde bleek uit vooronderzoek dat in de grond eventuele resten uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd worden aangetroffen. Het gaat dan om druiplanden (het Grote Geldebos), veendijken en de voormalige Veenhuizeromringdijk. In het onderzoek dit najaar zijn vooralsnog geen nieuwe vondsten gedaan; in het voorjaar van 2022 onderzoeken de archeologen nog enkele locaties. 
 

Uitgelicht