Voorbereidende onderzoeken brengen bodem en vogels in kaart

(20 juli 2021)

Een goede voorbereiding is het halve werk; dit voorjaar heeft aannemer Boskalis verschillende (bodem)onderzoeken uitgevoerd.

Uit milieukundig onderzoek werd duidelijk met welke grondsoorten we te maken hebben. Geotechnisch onderzoek meet de draagkracht van de ondergrond en hierdoor weet Boskalis nu of zij de grond moeten afgraven of ophogen om een stevige weg aan te leggen. Tenslotte weten we door boringen in het asfalt meer over de fundering van de weg.

Op zoek naar weidevogels

De onderzoeken beperken zich niet tot de technische aspecten die bij de herinrichting van een weg komen kijken. In een weidevogelonderzoek bekeek een ecoloog onder andere bij de S-bocht of er weidevogels in het weiland zitten, welke dat zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij rustig hun leven kunnen blijven leiden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

Archologisch onderzoek in najaar

Dit najaar vindt op verschillende plekken langs de weg archeologisch onderzoek plaats. Wij houden u natuurlijk op de hoogte mochten daar interessante vondsten bij naar boven komen.

Weidevogelonderzoek A.C. de Graafweg

Uitgelicht