Over het project

De A.C. de Graafweg (N241) verbindt de N242 met de A7 en loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist 3 gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik. Daarnaast grenst de weg aan de watergang Westerlangereis in de gemeente Hollands Kroon. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen.

Veranderingen N241

Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten, zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen op rijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. De verkeerssituatie bij de Skarpetweg wordt overzichtelijker: er komt een kruising met aan beide kanten een oversteek voor fietsers met een opstelplaats tussen de twee rijstroken van de A.C. de Graafweg (zonder verkeerslichten). Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af. In Opmeer krijgen de verkeerslichten een andere afstelling voor een betere doorstroming van het verkeer en worden de oversteekpunten veiliger. Ook komt er naast de verbrede weg een nieuwe drinkwatertransportleiding van PWN. Om zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk overlast te voorkomen, combineren de provincie en PWN de werkzaamheden.

Planning

In 2020 vindt de aanbesteding van de herinrichting van de N241 en de nieuwe drinkwatertransportleiding plaats. In het eerste kwartaal van 2020 beginnen we alvast met het kappen van een aantal bomen. Vanaf 2021 verwachten we te starten met de voorbereidende werkzaamheden zoals afronden van het kappen van de bomen, graven van sloten en verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden aan de weg zelf starten, naar verwachting, in 2022.
De provincie is bezig met aanvullend onderzoek, zoals een milieukundig bodemonderzoek, verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving. Inmiddels heeft de provincie het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld, waarmee het planologisch mogelijk is de weg her in te richten. Het Landschappelijk Inpassingsplan met richtlijnen en afspraken over hoe we met de natuur en het landschap omgaan, is definitief. Beide plannen zijn tot stand gekomen in afstemming met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving.

A.C. de Graafweg (N241)

Samenwerking met partners

De provincie overlegt met de betrokken partners (gemeente Opmeer, Medemblik, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en RWS), maar ook juist met bewoners, grondeigenaren en andere betrokken instanties en bedrijven. Daarnaast werkt de provincie met een klankbordgroep van bewoners en andere vertegenwoordigers uit de omgeving. Zo heeft de klankbordgroep meegedacht over het Landschappelijk Inpassingsplan en komen de provincie en de klankbordgroep samen voor overleg.

Uitgelicht