Over het project

De A.C. de Graafweg (N241) verbindt de N242 met de A7 en loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist 3 gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik.

Daarnaast grenst de weg aan de watergang Westerlangereis in de gemeente Hollands Kroon. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt een drinkwatertransportleiding naast de weg verlegd.

Veranderingen N241

Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen op rijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. De verkeerssituatie bij de Skarpetweg wordt overzichtelijker: er komt een kruising met aan beide kanten een oversteek voor fietsers met een opstelplaats tussen de 2 rijstroken van de weg (zonder verkeerslichten). Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af. In Opmeer komen nieuwe verkeerslichten en worden de oversteekpunten veiliger. Door de verbreding van de weg moet de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, worden verlegd. Om geld en tijd te besparen en de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, combineren de provincie en PWN de werkzaamheden.

Planning

In 2021 werken Boskalis - dat de aanbesteding heeft gewonnen - , de provincie en PWN als bouwteam samen het schetsontwerp uit tot een integraal definitief ontwerp. In dit ontwerp staat de fasering van de werkzaamheden beschreven. Ook de bereikbaarheid van de omwonenden en bedrijven tijdens de uitvoerende werkzaamheden komt hierin terug. Ook vinden in 2021 archeologisch onderzoek en grondonderzoeken naar de bodemgesteldheid plaats. Na de zomer van 2021 verwachten we te starten met de voorbereidende werkzaamheden zoals graven van nieuwe sloten en dempen van oude sloten. Het verleggen van de kabels en leidingen en de werkzaamheden aan de weg zelf beginnen - naar verwachting - in 2022. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond.

De provincie heeft inmiddels met 90% van de grondeigenaren minnelijke overeenstemming bereikt over de aankoop van gronden en de huur van werkstroken. De onteigeningsprocedure is opgestart en we hopen met de resterende 10% van de eigenaren tot overeenstemming te komen. 

A.C. de Graafweg (N241)

Uitgelicht