Verleggen drinkwatertransportleiding PWN

Naast de A.C. de Graafweg ligt een drinkwatertransportleiding van PWN die zorgt voor de aanvoer van water naar de hoofdleidingnetten van onder andere Opmeer en Schagen. Tegelijkertijd met de herinrichting van de weg wordt de drinkwatertransportleiding naast de weg verlegd.

Het verbreden van de weg zou betekenen dat deze belangrijke leiding en de bijbehorende leidingen onder het asfalt komen te liggen en ontoegankelijk worden voor onderhoud. Daarom werken PWN en de provincie samen aan dit project. PWN verlegt de belangrijke leidingen onder de grond, zodat deze in de groenberm komen te liggen en ook in de toekomst bereikbaar blijven voor onderhoud.

Wat gebeurt er?

PWN gaat de bestaande drinkwatertransportleiding verleggen, omdat deze anders onder de nieuwe weg terecht zou komen. In totaal wordt ongeveer 7,8 km transportleiding verlegd. Over dezelfde lengte wordt de bestaande leiding verwijderd. Ook worden de distributieleidingen, die evenwijdig aan de weg liggen en de weg kruisen, verlegd of aangepast. 

Planning verleggen drinkwatertransportleiding

De werkzaamheden voor de drinkwatertransportleiding starten begin 2022 en zijn naar verwachting in 2023/2024 afgerond. De werkzaamheden bestaan uit:

  • grondverwerving van de extra grond die nodig is voor de bredere wegconstructie
  • verleggen van de sloten en dempen van de oude bermsloten
  • ondergrond aanvullen en stabiel maken voor de inklinking van de grond
  • nieuwe drinkwatertransportleiding aanleggen
  • oude drinkwatertransportleiding weghalen
  • alle andere kabels en leidingen verleggen, zoals elektriciteit, internet en gas

Bouwen op stabiele grond

Het aanleggen van de nieuwe transportleiding en alle werkzaamheden bovengronds kunnen pas plaatsvinden als de grond na de ondergrondse werkzaamheden weer stabiel genoeg is geworden. Dit is nodig omdat de grond eerst langzaam nog wat inklinkt. Omdat dit tijd nodig heeft, is het een lang en ingrijpend proces. 

Uitgelicht