Bereikbaarheid

De N241 is open

De herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat is nagenoeg klaar. Dat betekent dat de (grootste) hinder voorbij is. Alle wegen zijn sinds december 2017 open en de omleidingen zijn opgeheven. In 2018 vinden wel nog wat afrondende werkzaamheden plaats. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat daarvoor tijdelijk een rijbaanafzetting of omleiding ingesteld wordt. Dat staat dan met borden langs de weg aangegeven.

Afsluiting Priggeweg tussen Snevert en Zuiderweg

Op 15 en 16 oktober is de Priggeweg (parallelweg) tussen de Snevert en Zuiderweg afgesloten van 7.00 uur tot 16.00 uur. Het auto- en landbouwverkeer kan via de Provincialeweg (N241) rijden. (Brom)fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant. De tijdelijke verlichting wordt hier vervangen door permanente lantaarnpalen.

Afsluiting Priggeweg tussen C. Blaauboerlaan en Kanaalweg

Van 12 november tot en met 16 november is de Priggeweg (parallelweg) tussen de Cornelis Blaauboerlaan en Kanaalweg (N248) afgesloten van 7.00 uur tot 16.00 uur. Het auto- en landbouwverkeer kan via de Provincialeweg (N241) rijden. (Brom)fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant. De tijdelijke verlichting wordt hier vervangen door permanente lantaarnpalen.

Bereikbaarheid parallelwegen

Sinds de herinrichting sluiten de zijwegen niet meer rechtstreeks aan op de Provincialeweg (N241). Het verkeer vanuit een zijweg komt uit op de nieuwe parallelweg (aan de oostkant van de N241) of op de fietsstraat (aan de westkant van de N241). Door deze weg te vervolgen kan via de eerst volgende rotonde de N241 opgereden worden.

Werkzaamheden De Weel en Havenstraat

De gemeente Hollands Kroon voert werkzaamheden uit aan de Havenstraat en De Weel in Zijdewind. De Weel is afgesloten voor al het verkeer van 1 oktober tot begin december 2018. Voor meer informatie zie https://www.hollandskroon.nl/inwoners/wegwerkzaamheden/herinrichtingen-hollands-kroon-2018

Uitgangspunten bereikbaarheid

De provincie en aannemer Boskalis Nederland werken sinds 2015 volop aan de N241. Ook tijdens de afrondende werkzaamheden die begin 2018 gepland staan, proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Onderstaande uitgangspunten gelden gedurende de hele uitvoeringsperiode.

  • De N241 zo min mogelijk afsluiten.
  • Omleidingsroutes voor (brom)fietsers beperken.
    De provincie probeert de omleidingsroutes voor (brom)fietsers te beperken, maar een veilige route staat voorop.
  • Naastgelegen percelen bereikbaar.
    De percelen gelegen aan de N241 zijn tijdens de uitvoering altijd bereikbaar. Voorafgaand aan de werkzaamheden in een specifiek wegvak worden bewoners van naastgelegen percelen gericht geïnformeerd, zodat zij weten wat er voor hun deur gebeurt.
  • Bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
    Het gebied is te allen tijde toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.

Uitgelicht