Over het project

Evaluatie fietsstraat en parallelweg

De Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat heeft een nieuwe weginrichting gekregen. Sinds begin 2015 is daar volop aan gewerkt. De nieuwe wegen zijn volledig in gebruik en de afrondende werkzaamheden zijn in november 2018 afgerond. De provincie evalueert de inrichting van de fietsstraat en parallelweg samen met betrokken partijen zoals politie en gemeenten.

Aanleiding voor de evaluatie is dat het verkeer te hard rijdt over de parallelweg en fietsstraat. Daarnaast maakt niet alleen het bestemmingsverkeer, maar vooral het doorgaand verkeer er gebruik van. Eind dit jaar wordt de evaluatie afgerond. De maatregelen die daar eventueel uit voortkomen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.

De nieuwe N241

De Provincialeweg (N241) heeft een nieuwe weginrichting gekregen. Sinds begin 2015 heeft aannemer Boskalis Nederland daar volop aan gewerkt. De N241 is verbreed en vernieuwd. Aan de oostkant is een parallelweg aangelegd voor landbouw- en bestemmingsverkeer. Aan de westkant is ruimte gemaakt voor een fietsstraat waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer te gast is. Op het drukkere gedeelte ter hoogte van Schagen is een apart fietspad aangelegd. De Lasschoterbrug is vernieuwd en daarnaast is een nieuwe brug gebouwd die aansluit op de nieuwe parallelweg. Op het hele traject zijn zes rotondes gebouwd. De zijwegen zijn 'los gekoppelt' van de N241 en sluiten aan op de parallelweg of fietsstraat zodat het verkeer veilig via de rotonde de N241 kan oprijden. De nieuwe fietstunnel bij de Nes zorgt ervoor dat fietsers de veilig kunnen kruisen. Het kunstproject ‘Monster van Nes’ siert de tunnelwand en bestaat uit een reproductie van bodemvondsten die langs of in de buurt van de N241 zijn gevonden door bewoners en zo de archeologische waarde van de omgeving benadrukken.

Tracékaart N241 - december 2017


Download een grotere versie (pdf, 1 Mb)

De N241 ziet er nu zo uit:

  • een brede hoofdrijbaan (7,90 meter) met een dubbele doorgetrokken streep en geluiddempend asfalt
  • een parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer (60 km per uur) aan de oostkant van de N241
  • een fietsstraat waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer te gast is aan de westkant van de N241 (tussen de N248 en de Haringhuizerweg is een breed fietspad aangelegd)
  • 6 extra rotondes op de N241 ter hoogte van de Snevert, Zuiderweg, Haringhuizerweg, Moerbeek, Rijdersstraat en de Oude Verlaatweg, zodat het verkeer veilig van weg kan wisselen
  • een tweede brug ter hoogte van de N248, die aansluit op de nieuwe oostelijke parallelweg
  • een nieuwe fietstunnel in de Nes onder de N241 door met een kunstwerk (Monster van Nes) aan de tunnelwand
  • natuurvriendelijke oevers in de watergang tussen de Zuiderweg en Haringhuizerweg
  • een fietsoversteek op de kruising  van de N241 met de Muggenburgerweg
  • (her-)plant van bomen en struiken langs de weg

Nieuwe bomen en hagen langs N241

In 2017 zijn de eerste bomen geplant ter hoogte van bedrijventerrein Witte Paal. In november is daar vervolg aangegeven. De provincie heeft een herplantplicht. Dat betekent dat alle bomen die zijn gekapt om ruimte te maken voor de herinrichting ook terug geplant moeten worden. Indien dat niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld de ondergrond of beperkte ruimte worden de bomen elders binnen de gemeente geplant. Naarmate de jaren verstrijken gaan de iepen steeds prominenter het wegbeeld bepalen. Aan weerszijden van de Provincialeweg (N241) zijn hagen van zo'n 75 a 80 cm hoog geplant. Het lukte niet om alle hagen in 2017 te planten waardoor de werkzaamheden doorlopen tot begin 2018.  

De eerste bomen die geplant zijn langs de N241 ter hoogte van de Witte Paal in Schagen

Kunstproject: Monster van Nes

Onderdeel van de herinrichting is de realisatie van een kunstwerk in de nieuwe fietstunnel Nes bij Schagen: kunstproject 'Monster van Nes’. Het kunstproject bestaat uit een verzameling bodemvondsten die langs of in de buurt van de Provincialeweg (N241) zijn gevonden. Kunstenaar Michiel Kluiters heeft hiervoor een oproep gedaan aan de bewoners en is uiteindelijk tot een selectie van 30 voorwerpen gekomen. Deze voorwerpen zijn heel precies gereproduceerd in gekleurd beton. Sterk uitvergroot. Elk voorwerp heeft een andere tint. Deze vondsten sieren sinds 20 mei 2017 de wand van de nieuwe fietstunnel Nes. Het kunstproject 'Monster van Nes' vertelt via de voorwerpen aan de tunnelwand over allerlei tijden en gebeurtenissen die aan het gebied van de N241 zijn verbonden. Tegelijkertijd gaat het kunstwerk ook over de vernieuwing van de weg, omdat de opgravingen mogelijk zijn dankzij de werkzaamheden rond de wegverbreding.

Impressie kunstproject aan wand fietstunnel Nes

Impressie kunstproject aan wand fietstunnel Nes 2

Kunstproject Monster van Nes_werkelijke situatie

Archeologisch onderzoek

Voor de verbreding van de Provincialeweg (N241) moesten een woonhuis en twee boerderijen wijken. De herinrichting van de weg maakt archeologisch onderzoek mogelijk. In opdracht van de provincie heeft Hollandia archeologen onderzoek gedaan op 2 archeologisch waardevolle plaatsen langs de N241. Bij de opgraving bij het dorp Zijdewind zijn resten van verschillende boerderijen gevonden tot 500 jaar terug in de tijd. Bij de opgraving is een deel van deze Middeleeuwse terp, waar de nieuwe N241 langs loopt, aangesneden. Op dit gedeelte stond de stolpboerderij van de familie Wit. Er zijn resten gevonden van verschillende boerderijen die op deze woonheuvel hebben gestaan, uit de 15e tot aan de 21eeuw. Door eerdere bodemvondsten en het geschrevene in de archieven weten we dat hier al bewoning was in de late Middeleeuwen maar de archeologie van deze plek gaat al terug tot de periode van Karel de Grote, omstreeks 800 na Chr. Het onderzoek geeft hiervan een waardevolle bevestiging. Ook is een skelet van een paard gevonden. Bekijk de film over het archeolgisch onderzoek of de korte introductiefilm over de archeolgische vondsten.

Opgraving N241 skelet van een paard

Grondonderzoek parallelweg

Eind oktober 2017 is licht verontreinigde grond aangetroffen op de parallelweg tussen de rotonde 't Veld en het tankstation. De provincie en aannemer hebben direct onderzoek gedaan en het bleek om een lichte olieverontreiniging van de grond te gaan. En dat de omvang daarvan beperkt is. De grond is donderdag 2 november ontgraven en afgevoerd naar een speciale verwerker, omdat de grond niet kan worden hergebruikt. Voor de werkzaamheden heeft dat er toe geleid dat een deel van rotonde (richting parallelweg) iets langer afgesloten is geweest en de Rijdersstraat tot 17 november 2017.

Luchtfoto N241 nabij De Weel en tankstation Avia 't Veld (oktober 2017)

Uitgelicht